login map bookmark help mail

Ανακοινώσεις

ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες για συνταγογράφηση

Αθήνα,  1-10-12       

Αρ. Πρωτ.: 40901

 

Θέμα:«Οδηγίες για συνταγογράφηση»

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με:

 

α)την παρ.1δ,στ του άρθρου 2 του ΠΔ/τος 121/08, οι θεράποντες

ιατροί υποχρεούνται «να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν εάν

το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή

εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας, βεβαιώνοντας ότι υπάρχει ασφαλιστική

ικανότητα» και «να ελέγχουν από το βιβλιάριο υγείας τυχόν προηγούμενη

φαρμακευτική αγωγή, για την ίδια νόσο, ώστε να αποφεύγεται η συνταγογράφηση

ιδιοσκευασμάτων η δραστική ουσία των

οποίων έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική στο συγκεκριμένο ασθενή ή ακατάλληλη για την περίπτωση

του…» και

β) το άρθρο 4, παρ.2 «Συνταγή κανονικώς εκδοθείσα και κανονικώς

εκτελεσθείσα, κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος, θεωρείται μία συνταγή

όταν περιλαμβάνει, εκτός των λοιπών στοιχείων και την υπογραφή του παραλήπτη

των φαρμάκων» και παρ.3 «Η τυχόν εκτέλεση συνταγής που δεν έχει συνταχθεί

σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, καθώς και η εκτέλεση συνταγής που δεν

είναι θεωρημένη, όταν απαιτείται θεώρηση, στερεί από το φαρμακοποιό το

δικαίωμα να εισπράξει την αξία της από οικείο ασφαλιστικό οργανισμό».

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπ’αρ.14540/28-3-12 έγγραφο της Υπηρεσίας

μας, σχετικά με Κανόνες Συνταγογράφησης, οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες

στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, οφείλουν «να καταχωρούν την φαρμακευτική

αγωγή στο βιβλιάριο υγείας για ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΓΑ και στα

αντίγραφα των εντολών υγειονομικής περίθαλψης για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ

EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012


 ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ  40

ΛΑΡΙΣΑ

 

 

 

OI  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ  ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Α) Υπουργική Απόφαση που θα δίνει την δυνατότητα στη Φαρμακοβιομηχανία να παρέχει 3μηνη ή 4μηνη πίστωση στο χονδρεμπόριο και τα φαρμακεία.

Β) Αποπληρωμή των παλαιών οφειλών του ΟΠΑΔ χωρίς περικοπές (κούρεμα πχ 35%)

Γ) Νομοθετική ρύθμιση αποπληρωμής των χρεών στα μικρά ταμεία για να μην παρέλθει η διετία χωρίς τη δυνατότητα νομικής διεκδίκησης.

Δ) Μετά την αποπληρωμή των παλαιών οφειλών τήρηση των ημερομηνιών πληρωμής του ΕΟΠΥΥ όπως η συλλογική σύμβαση ορίζει.

Ε) Άμεση χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ και εξεύρεση πόρων 

1.με προτεραιότητα εξόφλησης των φαρμακοποιών σε σχέση με τους υπόλοιπους παρόχους υγείας.

2.έκτακτη επιχορήγηση από ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού

 

                                                     ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

ΠΦΣ:ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΑΥΤΕΚΩ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΜΕΧΡΙ 31.12.2012

Αθήνα, 15/6/2012

Α.Π.: 43853/10234 /ΠΡ

Προς:
Τον Πρόεδρο του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου
κ. Αμπατζόγλου 

 

Αξιότιμε κ. Αμπατζόγλου,                                                                                                            

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Α. Με το υπ' αριθμ. Φ. 21230/12679/1508/8-6-2012 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μας ενημέρωσαν ότι ανεστάλη η υπαγωγή των Τομέων Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ), Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης (ΤΑΠ-ΕΤΕ) και Ασθένειας  Προσωπικού Πίστεως, Γενικής & American Express (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) έως 31-12-2012 στον ΕΟΠΥΥ.

Β. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. Φ. 80000/οικ.12883/1533/8-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλιση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του  φορέα μας θα πρέπει να προβούν σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τις δαπάνες υγείας των τριών (3) Τομέων και να προβούμε άμεσα στην  ενημέρωση των παρόχων υγείας για την ορθή εφαρμογή των αναφερομένων στο εν λόγω έγγραφο.

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αριθμ.  Πρωτ.  1289

 

ΠΡΟΣ
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της χώρας

 

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ. Πρωτ. 20447/26-4-2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εφαρμογή νέων συμμετοχών των ασφαλισμένων.

 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 121/2008  άρθρ. 2 παρ.η, η αναγραφή των ποσοστών συμμετοχής είναι ευθύνη του συνταγογράφου ιατρού. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 121/2008 ισχύουν τα παρακάτω: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Οι θεράποντες ιατροί, σύμφωνα με τον κανονισμό περίθαλψης των ασφαλιστικών οργανισμών, κατά τη συνταγογράφηση στους ασφαλισμένους τους, υποχρεούνται :

Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με την νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς τους.

Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
Να συμπληρώνουν ευανάγνωστα και με ακρίβεια όλα τα στοιχεία επί του εντύπου της συνταγής και συγκεκριμένα τη διάγνωση, την ονομασία, τη δοσολογία,την περιεκτικότητα και την ποσότητα των συνταγογραφουμένων φαρμάκων, καθώς και να αναγράφουν το ποσοστό συμμετοχής (%) ή τη μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντα γιατρού.

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 23ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

 

ΑΘΗΝΑ 21/5/2012

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1601

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 23ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2012

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σύμφωνα με τις τελευταίες επαφές του Π.Φ.Σ. δεν διαφαίνεται καμιά περίπτωση αποπληρωμής των οφειλομένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η κινητοποίηση  που ξεκινά την Τετάρτη της πρέπει να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα ότι τα φαρμακεία ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟ.

Επιπρόσθετα σας αποστέλλουμε ηχητικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να το παραδώσετε  στα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης της περιοχής σας.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
387205.MP3 920.82 KB

ΤΣΑΥ: ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2012

Αναρτήθηκε η λίστα των κατασκηνώσεων που συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2012.
Για τη λίστα και τις λεπτομέρειες συμμετοχής κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:
Κατασκηνώσεις 2012

« Φεβρουάριος 2018 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις