login map bookmark help mail

Απρίλιος 2010

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Έκδοση από το ΥΠΟΙΑΝ μεταβατικής αγορανομικής διάταξης για την άμεση μείωση τιμών φαρμακευτικών προϊόντων έως και 27%

Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ&
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφοριες : Καμπολίτου Κ.
Τηλ. 2103640870

Αρ. Πρωτ. Δ15 1032274 εξ 2010

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από φαρμακοποιούς , με βάση τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν από 15 Μαρτίου 2010.

Σε σχέση με το ερώτημα που μας θέσατε, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Aπό την 15.3.2010 επιβάλλονται οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. στις συναλλαγές.
Στην εγκύκλιο ΠΟΛ1018/6-3-2010 αναφέρεται ότι «……όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των φαρμάκων, βάση των Δελτίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. με τους παλαιούς συντελεστές Φ.Π.Α. , γίνεται δεκτό να αποδοθεί ο φόρος με τους παλαιούς συντελεστές μέχρι την αναθεώρηση των τιμών αυτών, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι νέοι αυξημένοι συντελεστές.
……………..

ΣτΕ: ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σύμφωνα με την 931/2010 απόφαση του Σ.τ.Ε. της 26/3/2010 τα συμπληρώματα διατροφής θα διατίθενται από τα φαρμακεία.

Πρόκειται για μια ακόμη δικαίωση των θέσεων και των επιχειρημάτων του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο οποίος υπερασπίσθηκε αυτήν την όψη του επαγγέλματός μας σθεναρά στο Σ.τ.Ε.. Η υπόθεση αυτή θέτει νέες βάσεις και την απάντησή μας σε όσους διατείνονται το πέρασμα μεγάλου μέρους της ύλης του φαρμακείου στα λεγόμενα "πράσινα" καταστήματα ή "παραφαρμακεία". Από τους Συλλόγους εξαρτάται η υπεράσπιση στην καθημερινή πρακτική της κατάκτησής μας αυτής και κατά πόσο θα επιβάλετε την νομολογία του ΣτE στην δημιουργηθείσα συγκεχυμένη κατάσταση στην αγορά των συμπληρωμάτων και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜ.ΒΑΓΙΩΝΑΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε: 22/04/2010

ΠΦΣ - Θ.ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ: ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΞΕΚΙΝΑ

ΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αθήνα, 15/3/2010
Αρ. Πρωτ. 851 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

Αγαπητοί φίλοι και φίλες 

Όπως ήδη γνωρίζετε από 1/5/2010 ξεκινά το πρόγραμμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την μηχανογραφική επεξεργασία των συνταγών.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας εξορθολογισμού των Δαπανών Υγείας, προκειμένου το Ασφαλιστικό Σύστημα να καταστεί βιώσιμο τα επόμενα χρόνια, προς όφελος όλων μας.

Πέραν αυτού όμως το πρόγραμμα αποτελεί υποχρέωση του Ταμείου προκειμένου να γίνεται σωστά ο έλεγχος, η επεξεργασία των στοιχείων και η πληρωμή των φαρμακείων.

Κάναμε μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να μην διαταράξουμε τη ροή εργασιών των φαρμακείων και συγχρόνως να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο επιδέχεται μηχανογραφική επεξεργασία.

Χρησιμοποίηση νέων συνταγολογίων για τις ανάγκες των ασφαλισμένων του τ.ΤΑΞΥ

ΘΕΜΑ:« Χρησιμοποίηση νέων συνταγολογίων για τις ανάγκες των ασφαλισμένων του τ.ΤΑΞΥ»

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της έκδοσης των νέων συνταγολογίων ενιαίου τύπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που επιδέχονται ηλεκτρονική επεξεργασία, δεν έχουν ισχύ πλέον τα ατομικά συνταγολόγια των ασφαλισμένων του τ.ΤΑΞΥ και συνεπώς στο εξής η συνταγογράφηση φαρμάκων για τις ανάγκες των εν λόγω ασφαλισμένων θα γίνεται από τους γιατρούς των Μονάδων Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και των Κέντρων Υγείας & Περιφερειακών Ιατρείων με τη χρήση των νέου τύπου συνταγολογίων.

Παρακαλούμε όπως οι ενημερωθούν οι συμβεβλημένοι με το τ.ΤΑΞΥ ιδιώτες γιατροί ότι από 1-4-2010 δεν θα συνταγογραφούν πλέον για ασφαλισμένους του τ.ΤΑΞΥ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ε.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_G55_745_17-3-2010.pdf

Έντυπο για τις πρόσθετες ταινίες γνησιότητας

ΘΕΜΑ: «Έντυπο για τις πρόσθετες ταινίες γνησιότητας»
Σχετικά: το υπ’ αριθμ. Γ55/728/19-01-2010 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: «Έντυπο για τις πρόσθετες ταινίες γνησιότητας»
Σχετικά: το υπ’ αριθμ. Γ55/728/19-01-2010 έγγραφό μας

Με το ανωτέρω σχετικό σάς ενημερώσαμε ότι σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων από 4
συσκευασίες για κάποιο φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα χρησιμοποιείται το έντυπο «Πρόσθετες
Ταινίες Γνησιότητας» για την επικόλληση των επιπλέον ταινιών. Μέχρι να προμηθευτούν οι
σύλλογοι τα αντίστοιχα μπλοκ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να τα δώσουν στα μέλη τους θα πρέπει να
χρησιμοποιούν φωτοαντίγραφα του συνημμένου υποδείγματος για την επικόλληση των ταινιών
γνησιότητας.

Σημειώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα της εν λόγω φόρμας πρέπει να επισυνάπτονται στη
συνταγή με συνδετήρα και όχι με συρραπτικό, ενώ εφιστούμε την προσοχή στην προσεκτική
επικόλληση των ταινιών γνησιότητας οι οποίες δεν πρέπει να επικαλύπτονται μεταξύ τους.

Ο ΔΙΟΚΗΤΗΣ
Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                          ΑΘΗΝΑ : 15-3-2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ                                                        Αριθ. Πρωτ.: Γ 55/744
ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Aγ. Κων/νου 8/10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: 2103891604, 2103891605
2105220754, 2105213698
Aριθμ. fax : 2103891153, 2105226730

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

Κατόπιν ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αναφορικά με τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στη συμπλήρωση και εκτέλεση των νέων εντύπων συνταγών:

Α. Από τη Διοίκηση του Ιδρύματος δημιουργήθηκε τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στο οποίο μπορούν να απευθύνονται όσοι ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη συνταγογράφηση στα νέα συνταγολόγια ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα τηλέφωνα
επικοινωνίας είναι: 2103891604, 2103891605 και αριθμός fax 2103891153, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dieffarm@otenet.gr

Κοινή ανακοίνωση Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Γραφείο Τύπου                            Αθήνα 8 Απριλίου 2010
210 5205291

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Με συμφωνία των δύο Υπουργείων παρατείνεται μέχρι τις 30-4 -2010 η διαδικασία χορήγησης από τα ιδιωτικά φαρμακεία των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών.

Μέχρι το διάστημα αυτό θα εκδοθεί για μόνιμη ρύθμιση του θέματος Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται από το νόμο 3816/2010.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 89 ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Προς

Τους Φ.Σ. της Χώρας

Η παράταση που είχε δοθεί από το Υπουργείο Υγείας για την χορήγηση από τα ιδιωτικά φαρμακεία των 89 « Νοσοκομειακών Φαρμάκων » έληξε την 31/3/2010.

Μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού χορήγησης των φαρμάκων αυτών.

Κατόπιν τούτων και με δεδομένο το νομικό κενό που υφίσταται, σας καλούμε από σήμερα 1/4/2010 να μη χορηγείτε τα φάρμακα αυτά.

 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ.ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε: 01/04/2010

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ 9% ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α. 

Αρ. Πρωτ. : Δ14Α 1042326 ΕΞ 2010/31-3-2010

ΘΕΜΑ : Eφαρμογή νέων συντελεστών ΦΠΑ - τιμολόγηση φαρμάκων. 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών , σας γνωρίζουμε τα εξής :

Με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 20 του ν. 3833/15-3-2010 ,(ΦΕΚ Α), οι συντελεστές Φ.Π.Α. αυξήθηκαν από 15.3.2010 από 9% και 19% σε 10% και 21% αντίστοιχα.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1018/6.3.2010 διευκρινίστηκε ότι ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι λιανικές τιμές των φαρμάκων είναι διατιμημένες και βάσει των Δελτίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας που υφίσταται ήδη περιλαμβάνουν ΦΠΑ με τον παλαιό συντελεστή ΦΠΑ(9%) , ο οφειλόμενοες φόρος υπολογίζεται με τον παλαιό συντελεστή (9%) , μέχρι την αναθέωρηση των τιμών αυτών, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι νέοι αυξημένοι συντελεστές.

« Σεπτέμβριος 2018 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις