login map bookmark help mail

Δεκέμβριος 2010

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2010

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Εκδόθηκε σήμερα το με αριθμό 5/2010 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα έχει ισχύ από 01/01/2011 και στο οποίο περιλαμβάνονται νέες λιανικές τιμές σε 12.242 φαρμακευτικά προϊόντα, που υπολογίστηκαν με το νέο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6,5%.

 

Συνημμένα: το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http://www.gge.gr/37/index.asp

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 05/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 05/2010
Αθήνα, 28/12/2010
Αρ. Πρωτ: A3-3121

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 05/2010

Πληροφ : Ν.Δημητρακόπουλος ΚΟΙΝ. : - ως Π.Δ.
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κάνιγγος
Τηλέφωνο : 210 3893398
FAX : 210 3805009

ΘΕΜΑ : " Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης "

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α)

2. Το Ν.Δ. 96/73 Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ», όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83, 1965/91,1969/91, 2992/02, 3408/05, Ν. 3790/09 και Ν. 3840/2010.

3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 2992/2002 Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).

4. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58A/23-04-2010).

5. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.

6. Το Ν.Δ. 136/46 Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213/Α/09) Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

8. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ154/Α/07-09-2010) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 40 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ
ΤΗΛ.2410/621961
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

Σε κοινή σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου συμφωνήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν οι προτάσεις για να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο περί απελευθέρωσης του φαρμακευτικού επαγγέλματος που θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Ιανουαρίου. Η συμφωνία συμπεριλαμβάνει:

Α) ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ επί του τιμολογίου σε κάθε ταμείο ξεχωριστά ποσοστιαία αναλόγως του τζίρου. Η έκπτωση ξεκινά από 0,5% και ανά 10.000 ευρώ προστίθεται 0.5% έως 6% ως ανώτερο όριο έκπτωσης.

0-10.000 ευρώ έκπτωση 0,5%

10.000-20.000 ευρώ έκπτωση 1%

20.000-30.000 ευρώ έκπτωση 1,5%

30.000-40.000 ευρώ έκπτωση 2%

40.000-50.000 ευρώ έκπτωση 2,5%

.

.

. έως 6% . Με την δημιουργία του ΟΠΥ Οργανισμός Πληρωμών Υγείας η έκπτωση θα μειωθεί περαιτέρω.

Β) ΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ονομάζουμε την μεταβίβαση της άδειας φαρμακείου σε νέο φαρμακοποιό. Η διάταξη προβλέπει εισδοχή νέου φαρμακοποιού σε λειτουργούν φαρμακείο με εταιρικό μερίδιο έως 30% του κεφαλαίου και μεταβίβαση της άδειας λόγω συνταξιοδότησης.

Γ) ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Τα Σάββατα υποχρεούνται τα φαρμακεία όλης της χώρας να είναι ανοικτά υποχρεωτικά έως 20% της δύναμης του κάθε νομού. Αθήνα-Πειραιάς-Θεσσαλονίκη το ποσοστό θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες προς τα πάνω.

Δ) ΕΚΚΡΕΜΕΙ η διευθέτηση δύο ακόμη θεμάτων:

1. Η μείωση του κέρδους της φαρμακαποθήκης . Η πρόταση οριοθέτησε την μείωση της φαρμακευτικής τιμής κατά 1,25% υπολογιζόμενη επί της exfactory τιμής. Επιστροφή προς τις φαρμακαποθήκες το υπόλοιπο 1,25 έτσι ώστε το περιθώριο έκπτωσης της φαρμακαποθήκης να διαμορφωθεί στο 6,65%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.-ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12, Τ.Κ. 151 23
Ν.ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΗΛ. : 2108110530
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μουντάκη Αναστασία

Μαρούσι, 22/12/2010
Α.Π. 100892/48590/Δ3

ΠΡΟΣ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι εντός του Ιανουαρίου 2011 όλοι οι φαρμακοποιοί πρέπει να καταθέσουν λογαριασμούς συνταγών φαρμάκων του έτους 2010, καθώς και παλαιοτέρων ετών αν υπάρχουν. Από δω και στο εξής πρέπει απαραιτήτως να κατατίθενται οι συνταγές κάθε μήνα και από τους φαρμακοποιούς και από τους Συλλόγους. Δεν θα γίνονται δεκτ οί λογαριασμοί παλαιοτέρων μηνών. Δε θα γίνουν δεκτοί λογαριασμοί του 2010 που θα κατατεθούν μετά τον Ιανουάριο του 2011.

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι οφείλουν να καταθέτουν τους λογαριασμούς των φαρμακοποιών-μελών τους κάθε μήνα. Όσοι Φ.Σ. καταθέτουν μηχανογραφημένες καταστάσεις θα πρέπει απαραιτήτως να τις στέλνουν και ηλεκτρονικά είτε υπό μορφή δισκέτας είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hetapote@otenet.gr

Επίσης, από 1/1/2011 καμία συνταγή δε θα εκτελείται αν δεν αναγράφονταιτο ΑΜΚΑ ιατρού και το ΑΜΚΑ ασφαλισμένου. Ιδιαίτερη προσοχή σε συνταγές φαρμάκων η αξία των οποίων ξεπερνά τα 150€ ή περιέχουν ναρκωτικά του Πίνακα Γ, να μην εκτελούνται από τον φαρμακοποιό, εφόσον δεν είναι θεωρημένες από το αρμόδιο όργανο του φορέα. Συνταγές που δεν έχουν θεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στερούν το δικαίωμα είσπραξης της αξίας τους από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Το ποσό των 150€ αντιστοιχεί στη συνολική αξία των φαρμάκων κάθε συνταγής. Δεν χορηγούνται τα ΜΗΣΥΦΑ και τα φάρμακα lifestyle.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ  40                                  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ

ΤΗΛ.2410/621961

ΛΑΡΙΣΑ

 

 

ΘΕΜΑ: Συνάντηση του ΠΦΣ και των Προέδρων των μεγάλων  συλλόγων της χώρας με το Υπουργείο Υγείας.

 

-ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-

 

       Αγαπητέ Συνάδελφε

 

       Στην χθεσινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας με τον Υπουργό κ Λοβέρδο συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν το φαρμακευτικό  επάγγελμα και την λειτουργία  του στο μέλλον.

 

Α.  Εφαρμογή REBATE (Κλιμακωτή έκπτωση προς τα ασφαλιστικά ταμεία) Η πρόταση του ΠΦΣ έχει διαμορφωθεί ως εξής:

0- 10.000 ευρώ έκπτωση  0%

10.000-20.000 ευρω  έκπτωση 1%

20.000-30.000 ευρώ έκπτωση 2%

30.000-40.000 ευρώ έκπτωση 3%

       Η πρόταση αυτή θεωρείται συμφέρουσα για τον κλάδο γιατί το 50% των φαρμακείων δεν πληρώνει REBATE  το 30% των φαρμακείων πληρώνει REBATE έως 1%  το 20% των φαρμακείων πληρώνει REBATE 1.5%.

       Yπάρχει δέσμευση ότι με την εφαρμογή του ΟΠΥ δηλαδή της ενοποίησης των ταμείων σε ένα οργανισμό εξόφλησης φαρμακευτικών δαπανών το REBAT θα μειωθεί στο μισό της ανωτέρου κλίμακας.

 

« Αύγουστος 2018 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις