login map bookmark help mail

Οκτώβριος 2011

Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους στην έκδοση συνταγών ΕΟΠΥΥ και στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011

Αριθ. Πρωτ. Γ55/871

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους, στην έκδοση συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων »

Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/30.09.2011 και Γ55/864/30.09.2011 έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ»

Στα πλαίσια της χρήσης ενιαίου συνταγολογίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 01.11.2011 και της διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία του Οργανισμού για τους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Οδηγίες για ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ

  • Οι ιατροί θα παραλαμβάνουν κατά τη διανομή συνταγολογίων το Γ55/864/30.09.2011 έγγραφο προκειμένου να λάβουν γνώση του τρόπου συνταγογράφησης στις συνταγές νέου τύπου και να κατευθύνουν τους ασθενείς στα αντίστοιχα φαρμακεία του Οργανισμού για να λάβουν τα φάρμακα υψηλού κόστους για τις περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι διευθύνσεις των οποίων αναγράφονται στο ως άνω έγγραφο.

ΠΦΣ:ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

Αθήνα, 24/10/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 4992 

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Συμπληρωματικά της με αριθμό 4926/17-10-2011 εγκυκλίου - επιστολής μας, σας γνωρίζουμε επί προσθέτως τα εξής, τα οποία πρέπει να έχετε υπόψη σας, στις κατά τον χειρισμό, εκ μέρους σας του θέματος του ωραρίου:

1. Ως μας γνώρισε ο Καθηγητής κ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος χειρίζεται εκ μέρους του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου το θέμα του ωραρίου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η με αριθμό ΔΥΓ/30(β)Γ.Π.οικ 109282/7-10-2011 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2251/2011) ευθέως αντίκειται στις διατάξεις, περί προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Συντάγματος , αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του λειτουργήματος του φαρμακοποιού.

Επείγουσα διευκρίνιση σχετικά με τη διάθεση φαρμάκων του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του ν.3816

Σας επισυνάπτουμε διευκρινιστική εγκύκλιο που αφορά στη διάθεση φαρμάκων του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρου 12 παρ.2 του ν.3816/2010 προκειμένου να ενημερώσετε τα μέλη σας.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

  Φαρμακευτική Διεύθυνση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
              Τηλ.:210-5213670, 713

        Τηλεομοιότυπος: 210-5221649

Σχετικά με τη διάθεση φαρμάκων του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρου 12 παρ.2 του ν.3816

IKA
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16, 10241-ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου
Αριθ. Τηλ.: 210-5213670
Aριθ. FAX: 210-5221649
e-mail: dieffarm@otenet.gr

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ. Γ55/869
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Σχετικά με τη διάθεση φαρμάκων του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρου 12 παρ.2 του ν.3816/2010 (ΦΕΚ 1666 Β’/27.07.2011)»
Σχετικά:
1. το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/862/26-09-2011
2. το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/853/29.08.2011


Στα πλαίσια της έναρξης λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των ασφαλισμένων των εντασσόμενων ταμείων σάς ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η χορήγηση των φαρμάκων που αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο (σχετικό 1) από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία μέχρι νεωτέρας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΦΣ: Αποφυγή έκδοσης μεταχρονολογημένων επιταγών

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο μερικές φαρμακαποθήκες υπό το δέλεαρ προσφορών τους, να ζητούν από συναδέλφους φαρμακοποιούς να εκδώσουν μεταχρονολογημένες επιταγές εις διαταγήν των εν λόγω φαρμακαποθηκών για μελλοντικές προμήθειες φαρμάκων.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας και να μην προβαίνετε εις την έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών για την ανωτέρω αιτία, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος οικονομικής ζημίας σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποιήσεως της επιταγής εξαιτίας πιθανής κατάρρευσης της φαρμακαποθήκης. Ήδη μάλιστα έχει ανακύψει σχετικό ζήτημα με ορισμένες φαρμακαποθήκες.

Σε περίπτωση που συνάδελφοι αντιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα θα πρέπει να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους δικηγόρους.

Εκ του Π.Φ.Σ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

Εκδόθηκε, στις 17 Οκτωβρίου 2011, νέο Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, που περιλαμβάνει νέα σκευάσματα, διορθώσεις, καθώς και φάρμακα που υπάγονται στον Ν. 3816.

Η ισχύς του ξεκινά από τις 18 Οκτωβρίου 2011.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση και το δελτίο τιμών.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η Α.Ε.Σ.Π.

 

Πρώτη δύναμη αναδείχτηκε και πάλι η Αδέσμευτη Ενωτική Συνδικαλιστική Παράταξη (Α.Ε.Σ.Π.) με επικεφαλής το νυν πρόεδρο του Π.Φ.Σ. κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου , στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Πειθαρχικού Συμβουλίου στον Π.Φ.Σ.

Συγκεκριμένα έλαβαν για το Δ.Σ.:

• Αδέσμευτη Ενωτική Συνδικαλιστική Παράταξη, 90 ψήφους , ποσοστό 53,57%

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ φαρμακοποιών, 31 ψήφους , ποσοστό 18,45%

• Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση Φαρμακοποιών, 23 ψήφους, ποσοστό 13,69%

• Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Φαρμακοποιών, 10 ψήφους, ποσοστό 5,95%

• Συνδικαλιστική Παρέμβαση 2011, 10 ψήφους , ποσοστό 5,95%

• Νέος Ανεξάρτητος Συνδυασμός , 4 ψήφους , ποσοστό 2,38%

Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Α.Ε.Σ.Π. κ. Θεοδ. Αμπατζόγλου μετά τη καταμέτρηση δήλωσε : «Οι φαρμακοποιοί με την ψήφο τους μας δίνουν την εντολή για να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τους αγώνες για την προάσπιση των δικαιωμάτων του κλάδου. Η ψήφος τους είναι η δύναμη μας για να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση σε όσους επιβουλεύονται το Φαρμακείο με την σημερινή του μορφή. Ενωμένος και ισχυρός ο κλάδος θα δώσει τις μάχες του με όραμα ένα Φαρμακείο κοντά στον ασθενή, τον ηλικιωμένο, τον έλληνα πολίτη.»

Στις εκλογές, που έγιναν στα γραφεία του Συλλόγου στην Αθήνα, ψήφισαν 168 εκλέκτορες που εκπροσωπούν τους 12.000 φαρμακοποιούς όλης της χώρας.

 

Εκ του Π.Φ.Σ.

Σχετικά με το ωράριο Φαρμακείων

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους

 

Αιφνιδιαστικά ο Υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε την απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση για το ωράριο την οποία σας επισυνάπτουμε

Σαν πρώτη ενέργεια σας παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου το πρέπει να το προωθήσετε στα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης. Σύντομα θα πάρετε οδηγίες σχετικά με πρακτικά θέματα αντίδρασης μας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Υπουργική Απόφαση περί ωραρίου φαρμακείων είναι παράλογη , παράνομη , ανεφάρμοστη , προκαλεί ένα τεράστιο αλαλούμ με μοναδικό θύμα τον ασθενή που θα αναζητεί τα φάρμακα του μέσα στο χαοτικό κυβερνητικό δημιούργημα.

Η δήθεν «ελεύθερη λειτουργία φαρμακείων» είναι η απόλυτη ελευθερία του μεγάλου ψαριού να φάει το μικρό. Δυστυχώς το Υπουργείο Υγείας ταυτίζεται με το μεγάλο ψάρι…

Προτείναμε τριπλασιασμό των υπαρχόντων φαρμακείων Δευτέρα και Τετάρτη και 30% των φαρμακείων για τα πρωινά του Σαββάτου (1200 φαρμακεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής).

Ο Υπουργός προτίμησε να δημιουργήσει χάος…

  • Προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη κατά της απαράδεκτης Απόφασης

  • Δηλώνουμε ότι η Υπουργική Απόφαση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη.

  • Αναδιατάσσουμε τις εφημερίες μας διευρύνοντας τα ωράρια εφημερίας έτσι ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος.

  • Δηλώνουμε ότι κριτήριο για εμάς είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη με ένα οργανωμένο και συστηματικό τρόπο

Αφήνουμε την εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων στους άλλους….

 


 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011

Θέμα: «Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31.Α΄)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΙΚΑ

Σε επικοινωνία που είχαμε με την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μας ενημέρωσαν ότι για τις περικοπές συνταγών που εκτελέστηκαν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2011, εξαιτίας ζημιάς που προκλήθηκε στους εκτυπωτές, η υπηρεσία προς το παρόν αδυνατεί να αποστείλει αντίγραφα των συνταγών αυτών προκειμένου να γνωρίσουν οι συνάδελφοι τους λόγους των περικοπών τους.

Με την αποστολή των εκκαθαριστικών του μηνός Αυγούστου, θα σταλούν τα αντίγραφα των συνταγών που περικόπηκαν καθώς και οι αιτιολογήσεις των περικοπών, ώστε οι συνάδελφοι να προβούν σε πιθανές ενστάσεις.

 

Εκ του Π.Φ.Σ.

Διανομή Συνταγολογίων σε γιατρούς ΟΠΑΔ ΟΑΕΕ

ΕΟΠΥΥ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ, 30/09/2011
Αριθμ.Πρωτ.: Γ55/864
ΠΡΟΣ
1.Ιατρούς ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ


ΘΕΜΑ: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς »

Παρακαλώ διαβάστε το συνημμένο κείμενο.

« Σεπτέμβριος 2018 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις