login map bookmark help mail

Δεκέμβριος 2012

Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών ΤΣΑΥ Β' εξαμήνου 2012

Σας επισημαίνουμε ότι για τις ασφαλιστικές σας εισφορές του Β' εξαμήνου 2012 καθώς και για όλα τα θέματα που αφορούν το ασφαλιστικό σας Ταμείο (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ. - πρώην ΤΣΑΥ) μπορείτε βα επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.tsay.gr.


Σας εφιστούμε την προσοχή ειδικά όσον αφορά τις εισφορές, διότι για αυτό το εξάμηνο τα ατομικά ειδοποιητήρια δεν θα σταλούν ταχυδρομικά, αλλά θα αναρτηθούν στην ανωτέρω ιστοσελίδα μόλις λυθούν κάποια τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη εφαρμογή.


Προσοχή!

Πριν προβείτε στην πληρωμή των εισφορών σας, ελέγξτε αν έγινε σωστά ο υπολογισμός τους, με βάση τους πίνακες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση

"Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών"

.Απόφαση ΔΣ του ΠΦΣ της 19/12/2012

Το ΔΣ του ΠΦΣ συνεδρίασε σήμερα 19/12/2012 και εκτίμησε τις τελευταίες εξελίξεις.

 

Θεωρούμε ότι η κινητοποίηση μέχρι σήμερα έφερε θετικά αποτελέσματα:

1. Την εξόφληση του μηνός Αυγούστου. Επίσης την εξόφληση του Σεπτεμβρίου τις επόμενες δύο ημέρες.

2. Την δρομολόγηση της εξόφλησης, κατά προτεραιότητα, των παλαιών οφειλών (από τα χρήματα της δόσης ) των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ 2011, ΔΕΗ, ΕΤΑΑ, ΟΤΕ κλπ.).

3. Την απόσυρση των πρόσφατων απειλών κατά του κλάδου σε θεσμικά ζητήματα .

 

Εκτιμώντας την συγκυρία των εορτών, το κοινωνικό κλίμα, τις εξελίξεις στα οικονομικά της χώρας μας, το ΔΣ του ΠΦΣ της 19ης/12/2012 αποφάσισε , με ψήφους 12 έναντι 3 την άρση της αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και την ομαλοποίηση της φαρμακευτικής περίθαλψης του Ελληνικού Λαού.

 

Το ΔΣ του ΠΦΣ θα συνεδριάσει στις 12/1/2013 για να εκτιμήσει την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος πληρωμών και των υπολοίπων κυβερνητικών δεσμεύσεων.

Σε συνάντηση με το Υπουργείο Υγείας εντός του α΄ δεκαημέρου του Ιανουαρίου θα συζητηθούν και όλα τα θεσμικά και κλαδικά ζητήματα.

Το ΔΣ του ΠΦΣ διακατεχόμενο από τον ύψιστο βαθμό κοινωνικής ευαισθησίας επιμένει στην χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ σαν πρώτο κοινωνικό πρόβλημα της Χώρας.

Η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ είναι η απόλυτη πρωταρχική προτεραιότητα για την κοινωνική συνοχή.

Μετά το πέρας του ΔΣ εκδόθηκε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναστέλλουμε την κινητοποίηση μας δίνοντας την δυνατότητα στον Έλληνα Ασφαλισμένο και μάλιστα στην περίοδο των εορτών να προμηθευτεί τα αναγκαία φάρμακά του.

Διεκδικούμε από την Κυβέρνηση:

Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ"

07/12/2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εισφορές Β΄ εξαμήνου 2012 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικών θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι 31/12/2012. 

Το ατομικό ειδοποιητήριο, που απαιτείται για την εξόφληση των εισφορών, δεν θα σταλεί ταχυδρομικά, αλλά θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.tsay.gr) από 17/12/2012. Μέσα από την ιστοσελίδα θα μπορείτε να κατεβάσετε το ειδοποιητήριο ή να επικοινωνήσετε με τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ταμείου για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. Η εξόφληση των εισφορών θα γίνει στις Τράπεζες (Ν3863/2010) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό. 

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, που αναφέρονται στα ειδοποιητήρια έχει βασιστεί στα στοιχεία που περιέχονται στον ασφαλιστικό σας φάκελο και επομένως σε περίπτωση, που τα στοιχεία αυτά είναι ανεπαρκή, ο υπολογισμός των εισφορών ενδέχεται να είναι λανθασμένος. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει άμεσα να γίνει διόρθωση των στοιχείων αυτών με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου ή στα κατά τόπους γραφεία του ΕΤΑΑ-Τ.Υ, προκειμένου να εκδοθεί νέο ειδοποιητήριο. 

Όσοι ασφαλισμένοι έχετε οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προηγουμένων εξαμήνων θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Ταμείο (κεντρική η περιφερειακές υπηρεσίες) προκειμένου να σας εκδώσουν νέο ειδοποιητήριο. 

Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ: "Υποχρεωτική μετάταξη στην δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία"

13/12/2012 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "Υποχρεωτική μετάταξη στην δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία"

 

Οι διατάξεις των νόμων 3986/2011 αρ.44 παρ.15 και 4019/2011 αρ20 παρ 5α προβλέπουν για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 (Νέοι Ασφαλισμένοι), υποχρεωτική μετάταξη στην 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/07/2011 για όλους τους κλάδους (σύνταξης – περίθαλψης – πρόνοιας-μονοσυνταξιούχου) .

 

Προϋπόθεση είναι μέχρι 30/6/2011 να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια ασφάλισης προερχόμενα από άσκηση αμιγώς ελεύθερου επαγγέλματος ή από ασφάλιση (δυνάμει των Ν.3232/04, αρ.18, του Ν.3996 αρ. 58, των αποφάσεων 601/08 και 501/05, αυτασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος , κενό διάστημα ασφάλισης λιγότερο των 2 μηνών) που συνεπάγεται καταβολή εισφορών ελεύθερου επαγγελματία.

 

Για όσους έχουν 3 χρόνια ασφάλισης ως ανωτέρω μέχρι 31/12/11 η μετάταξη στην 2η κατηγορία γίνεται από 1/1/2012.

 

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε εσφαλμένη υπαγωγή στην 2η ασφαλιστική κατηγορία είτε λόγω του ότι δεν είστε Νέος Ασφαλισμένος, είτε γιατί δεν έχετε 3 έτη ασφάλισης ως ανωτέρω και με δεδομένο ότι η ενημέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου των ασφαλισμένων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί (κυρίως λόγω μη προσκόμισης βεβαιώσεων έμμισθων θέσεων ή βεβαίωσης παύσης ελευθέρου επαγγέλματος ή κατά περίπτωση δικαιολογητικών που συνεπάγονται διακοπή των λοιπών περιπτώσεων ασφάλισης ) παρακαλούμε να επισκέπτεστε τα κατά τόπους γραφεία μας, ή να τηλεφωνείτε στο 2130069384 και 2130069765– ή να επικοινωνείτε στο e-mail:eisfores@tsay.gr

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

          Η  προσέγγιση του θέματος της συνεργασίας ατομικών φαρμακείων σε εταιρικές μορφές έχει απασχολήσει κατά επανάληψη τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Οι μορφές των εταιριών Ο.Ε, ΕΠΕ, ΣΥΝ.ΠΕ, και ΑΕ είναι βάσει του Νόμου τα εργαλεία για την υλοποίηση αυτών των συνεργασιών.

          Η προσπάθεια επανεξέτασης του θέματος προκύπτει ως αδήριτη ανάγκη μετά την κλιμάκωση των μέτρων κατά του ιδιόκτητου φαρμακείου που ψηφίστηκαν στον Μνημόνιο 1 και στο Μνημόνιο 2.

Έτσι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός  Σύλλογος μέσω της επιτροπής των εταιριών φαρμακείων μελετά αντίστοιχα σχήματα που λειτουργούν ήδη σε χώρες της Ευρώπης. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της συμβίωσης αλυσίδας ιδιοκτητών φαρμακοποιών στο Βέλγιο, Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία.

Πιστεύω η πιο αντιπροσωπευτική και παράλληλα συγκρίσιμη λειτουργία του φαρμακείου μπορεί να εκληφθεί το φαρμακείο του Βελγίου που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το ελληνικό φαρμακείο. Ο τζίρος, η πληθυσμιακή και χωροταξική κατανομή ,η λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και η προοπτική για το μέλλον μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε.

          Τα τελευταία χρόνια συνυπάρχουν στο Βέλγιο 3200 ατομικά φαρμακεία και 2150 λειτουργούντα ως αλυσίδα ιδιοκτητών φαρμακοποιών.

          Η οικονομική τους πορεία, στον τομέα της οργάνωσης των επιχειρήσεων τους, στην διακίνηση των κεφαλαίων τους, στην μείωση του κόστους λειτουργίας τους, αποδεικνύει ότι σε μια χώρα με ίδιο πληθυσμό με την δική μας μπορούν να λειτουργούν 5500 φαρμακεία.

« Σεπτέμβριος 2018 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις