login map bookmark help mail

Ιούλιος 2013

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ   ΛΑΡΙΣΑΣ

 

            Πιθανός χρόνος ίδρυσης  του Φαρμακευτικού  Συλλόγου  Λάρισας   είναι το  1924. Πιθανός  πρώτος πρόεδρος του συλλόγου  είναι ο κ Τέτσης Γεώργιος.

Πρώτη διεύθυνση του συλλόγου από την ίδρυσή του έως το 1970 ήταν στη Βενιζέλου 62. Οι πρόεδροι που διετέλεσαν χρονολογικά από το 1955 έως το 1972 ήταν οι εξής:
 1955 Πρόεδρος του συλλόγου ο κ Δημήτριος Επιτρόπου και Γραμματέας ο κ Αναστάσιος Βάης.

1961-1967   Πρόεδρος ο κ Αναστάσιος Βάης

1967-1971  Πρόεδρος ο κ Μπουλασίκης Ευστάθιος

1971-1973 Πρόεδρος ο κ Σολωμός Κων/νος  και γραμματέας ο κ Παπαζήσης Γεώργιος.

1973-1979   Πρόεδρος ο κ Βλαχοστέργιος Νικόλαος

1979-1984    Πρόεδρος ο κ Τσάλαβος Δημήτριος

1984-2011   Πρόεδρος ο κ Μακρυγιάννης Ιωάννης

 

          Το  βασικότερο συμβάν στην λειτουργία του συλλόγου ήταν η ίδρυση της συνεταιριστικής ομάδας φαρμακοποιών Λάρισας  Σ.Ο.Φ.Λ.Α το 1948.

 

          Κατάσταση  διανυκτερευόντων φαρμακείων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας το έτος  1964 είναι η εξής:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΣΥΦΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Αθήνα, 17/7/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μετά την εναρμόνιση  της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νομοθεσία από τον Απρίλιο 2013 ισχύουν νέες ρυθμίσεις για την λειτουργία του φαρμακευτικού εμπορίου (φαρμακαποθήκες - φαρμακεία).

Η οδηγία απαιτεί καθιέρωση  νέων κανόνων διάθεσης φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων που δεν αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά συστήματα των Κρατών μελών,

Συγκεκριμένα  απαιτεί  νέο τρόπο διάθεσης μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και ζητά ρυθμιστικές αποφάσεις από το Υπουργείο Υγείας για την διακίνηση των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΥΣΥΦΑ) και των φαρμάκων εκτός θετικής λίστας.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πρότεινε στον Υπουργό Υγείας  ειδική ρύθμιση που κατοχύρωνε την πώληση των συγκεκριμένων φαρμάκων μόνο από τα φαρμακεία.

Η ρύθμιση αυτή τροποποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας μετά από παρέμβαση του ΕΟΦ, αλλά  με τρόπο που δεν ικανοποιούσε τον ΠΦΣ και έθετε σε κίνδυνο τη Δημόσια υγεία.

Η σχετική διάταξη απεσύρθη τελικά με παρέμβαση του ΠΦΣ, στην χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, από τον Υπουργό Υγείας.

Κατόπιν αυτών ο ΠΦΣ θα συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για την εφαρμογή ηλεκτρονικών πωλήσεων μέσα από τα φαρμακεία με μια πανελλήνια πλατφόρμα που θα ελέγχεται από τον ΠΦΣ και το Υπουργείο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η τιμή και η θεραπευτική αποτελεσματικότητα των προϊόντων που θα διακινούνται, συνεκτιμώντας και την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή εμπειρία.

Όλες οι ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο είναι προϊόν αυθαίρετης  σκέψης και παραπληροφόρησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το χρονικό διάστημα κατάθεσης λογαριασμών φαρμακείων».

Επειδή  ο  ΕΟΠΥΥ  πρέπει  να  ανταποκριθεί  άμεσα  σε  χρονικές  προθεσμίες  για  τον υπολογισμό  rebate  φαρμακευτικών εταιρειών, το χρονικό περιθώριο για την κατάθεση των λογαριασμών  φαρμακείων  στην  ΚΜΕΣ  επανέρχεται  στις  πέντε  πρώτες  εργάσιμες  ημέρες κάθε μήνα που προβλέπονται από την Συλλογική Σύμβαση. 

Το  παραπάνω  εφαρμόζεται  από  τους  λογαριασμούς  μηνός  Ιουλίου  2013,  κατάθεση Αυγούστου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος    

www.eopyy.gov.gr 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Αθήνα, 17/7/13

Αριθμ. Πρωτ. 1672
Προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Θέμα: «Υποχρεώσεις φαρμακοποιών κατά διάρκεια των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων»

Ο Π.Φ.Σ. έχει καταστεί το τελευταίο διάστημα δέκτης αναφορών, καταγγελιών και παραπόνων, τόσο συναδέλφων, όσο και πολιτών, ότι μερικοί - ελάχιστοι - συνάδελφοί μας παραβαίνοντας το νόμο και ενεργώντας αντιδεοντολογικά, εκπληρώνουν τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις (κυρίως) κατά το δοκούν. Έτσι, μερικοί συνάδελφοι κατά την διάρκεια των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων τους, παρανόμως ενεργούντες, π.χ. είτε αρνούνται να χορηγήσουν φάρμακα, συνταγογραφούμενα ή μη, και φαρμακευτικά προϊόντα, είτε απουσιάζουν αδικαιολογήτως από το φαρμακείο τους.

Κατόπιν των ανωτέρω περιστατικών που εκθέτουν τον κλάδο, αλλά και δυνητικώς θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή συμπολιτών μας, θα θέλαμε να καταστήσουμε απολύτως σαφή τα κάτωθι:

1ον. Η διημέρευση και διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους φαρμακοποιούς, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως απαλλαχθεί για σοβαρούς λόγους υγείας με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 1963/1991).

2ον. Καθ' όλη την διάρκεια της διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως ο φαρμακοποιός υποχρεούται όπως παραμένει στο φαρμακείο του και να εξυπηρετεί τους ασθενείς. Το ΠΔ 479/1981 ορίζει ειδικές διατάξεις μόνο για τους δήμους και κοινότητες στις οποίες λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΑΥΤΕΚΩ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                    Αθήνα, 18/7/2013
ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ. 1683

ΠΡΟΣ

Όλους  τους φαρμακοποιούς

Θέμα: Σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΠΥ με αριθμ. Πρωτ. 451/9-7-2013

«Οδηγίες σχετικά με την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά την 31/12/2011».

Εξαιτίας των ερωτημάτων των οποίων γινόμαστε αποδέκτες αναφορικά με το παραπάνω έγγραφο, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Όσα φαρμακεία έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή e-ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ, και υποβάλλουν την δαπάνη των αναλωσίμων μέσα από την συγκεκριμένη εφαρμογή, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Επίσης δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια όσα φαρμακεία έχουν υποβάλλει τις δαπάνες στο ΤΑΥΤΕΚΩ μέσω διανεμητικών λογαριασμών.

Τα υπόλοιπα φαρμακεία, θα  πρέπει να εγγραφούν στην συγκεκριμένη εφαρμογή προκειμένου οι υπηρεσίες του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΟΠΥΥ να αντλήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία (πχ. ΙΒΑΝ) για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

ΓΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Γόνιμη και αποκαλυπτική η συνάντηση του ΠΦΣ με τον Υπουργό Υγείας κ Άδωνη Γεωργιάδη. Μετά από αρκετό καιρό εξοφλήθη το σύνολο του μηνός Μαρτίου και υποσχέθηκε πληρωμή ανά μήνα με στόχο την εφαρμογή των 60 ημερών.

Ζήτησε θέσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ και του ποσοστού κέρδους.

Η ΤΡΟΙΚΑ εμμένει στην εφαρμογή από 1-1-2014 ποσοστού κέρδους 15 % και ΜΗΣΥΦΑ στο ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ.

Εφα..ρμόζει άμεσα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και αλλάζει η πολιτική του ΕΟΠΥΥ από την παροχή των υπηρεσιών στην αγορά των υπηρεσιών. Αυτή η εκδοχή οδηγεί μαθηματικά στην ιδιωτικοποίηση του ΕΟΠΥΥ.

Δυναμική τιμολόγηση των γενοσήμων με μείωση της τιμής τους και αντίστοιχη αναλογική μείωση του rebate.

Ήταν ανοιχτός στην προοπτική  δημιουργίας αλυσίδας φαρμακείων στη λιανική και δυνατότητα παροχής υπηρεσιών.

Ο ΠΦΣ οφείλει να κωδικοποιήσει όλες τις προτάσεις και μεθοδευμένα να διεκδικήσει την υλοποίηση τους. Είναι ανάγκη στη σημερινή κρίσιμη οικονομική συγκυρία όπου η ύπαρξη των φαρμακείων όλης της Ευρώπης βρίσκεται στο στόχαστρο των πολυεθνικών του φαρμάκου να υπάρξει σύμπνοια, αγωνιστική διάθεση και ειλικρινής πρόθεση για την τελική λύση του προβλήματός μας.

Δεν χωρούν προσωπικές επιλογές, λογικές ότι εγώ επιβιώνω και ο συνάδελφος όχι, εγώ διαθέτω κεφάλαιο και ο συνάδελφος όχι, εγώ κάνω τζίρο και ο συνάδελφος μου όχι, είναι ξεπερασμένες και οδηγούν σε αδιέξοδα που λίαν συντόμως θα το εκμεταλλευτούν αυτοί που επί χρόνια μεθοδεύουν την άλωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Εκτύπωση εκτέλεσης φαρμακοποιού συνταγών ΕΟΠΥΥ όπισθεν της συνταγής του ιατρού

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με προτάσεις Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την εκτύπωση συνταγών στο πίσω μέρος της συνταγής του ιατρού.».

Σχετικό: το έγγραφο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με αρ. πρώτ.684/29.03.2013.Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου σας ενημερώνουμε ότι γίνονται αποδεκτές συνταγές στις οποίες η εκτύπωση της εκτελεσμένης συνταγής έχει πραγματοποιηθεί στο πίσω μέρος της συνταγής του ιατρού.Επισημαίνουμε ότι δεν θα γίνονται δεκτές συνταγές όπου η εκτύπωση της εκτέλεσης έχει γίνει πάνω στα στοιχεία της συνταγής του ιατρού. Στην περίπτωση αυτή ο φαρμακοποιός θα εκτυπώνει νέα σελίδα εκτέλεσης και θα επικολλά σε αυτή τις ταινίες γνησιότητας, καταθέτοντας παράλληλα και την συνταγή του ιατρού.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

« Αύγουστος 2018 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις