login map bookmark help mail

Ενημέρωση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΣΛΑΡΙΣΑΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ   40

ΤΗΛ.2410/621961

ΛΑΡΙΣΑ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ Σ ΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

Η  Γενική συνέλευση του φαρμακευτικού συλλόγου Λάρισας  αποφάσισε την συνέχιση της αναστολής εκτέλεσης συνταγών στον ΕΟΠΥΥ. Οι ημερομηνίες αποπληρωμής που κατέθεσε ο Υπουργός δεν καλύπτουν τις οικονομικές απαιτήσεις των φαρμακοποιών.

Εμμένουμε στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΦΣ για

Α) αύξηση του χρόνου πίστωσης της φαρμακοβιομηχανίας ώστε να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά.

Β) αποπληρωμή των παλαιών χρεών και διευθέτηση των οφειλών των ταμείων εκτός ΕΟΠΥΥ.

Γ) εκταμίευση από τον Κρατικό προϋπολογισμό μηνιαίου ποσού εξόφλησης των συνταγών που εκτελούνται.

Δ) συμψηφισμός των οφελών του ΟΠΑΔ του 2011.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 2012

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 2012

    Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2012 θα χορηγηθούν δάνεια πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης σε 150 υγειονομικούς ύψους 6.000,00 € έκαστο, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΕΤΑΑ και της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών. Επίσης ενέκρινε τη δυνατότητα ικανοποίησης των 67 αιτήσεων δανείων που εκκρεμούν από το έτος 2012.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των δανείων είναι οι εξής: 
    • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας και να μην έχει παρέλθει 10ετία από τη λήψη του τίτλου ειδικότητας ή της άσκησης επαγγέλματος {στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τίτλος ειδικότητας (οδοντίατροι φαρμακοποιοί, κτηνίατροι)}. 
    • Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν και άδεια παραμονής στην Ελλάδα μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του δανείου. 
    • Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30/6/2011 (δηλ. μέχρι το προηγούμενο εξάμηνο υποβολής της αίτησης ή να έχουν ρυθμίσει τυχόν οφειλές τους και να καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. 
    • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι 31-8-2012 να υποβάλλουν Αίτηση. Στην αίτηση θα αναγράφεται η πόλη στην οποία θα εγκατασταθεί επαγγελματικά ο ασφαλισμένος και θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος,
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου ειδικότητας,
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών από τη ΔΟΥ,

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη συμμετοχή για τα αναλώσιμα του Διαβήτη και την ινσουλίνη»

Σχετικό: Ηλεκτρονικό μήνυμά σας από 10-5-2012

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής με το οποίο χορηγείται το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και η ινσουλίνη για το σακχαρώδη διαβήτη σας γνωρίζουμε ότι μετά την κοινοποίηση από τον ΕΟΦ των επικαιροποιημένων καταλόγων (15-5-2012) κατάταξης των φαρμάκων (δραστικές ουσίες με αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες τους) ανά θεραπευτική κατηγορία σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης «ανατομικής θεραπευτικής κατηγοριοποίησης ATC"  του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αντιστοιχίζοντας στο κάθε φάρμακο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής, και την εφαρμογή της υπ'άριθμ. Φ42000/οικ.2555/353 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης -Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ β',497) και την τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ ισχύουν τα κάτωθι.

Οι ινσουλίνες χορηγούνται χωρίς συμμετοχή για τους πάσχοντες από Διαβήτη τύπου Ι,τους ινσουλινοθεραπευόμενους με Διαβήτη τύπου ΙΙ  και για τον Διαβήτη κύησης (συν.πίνακας).

Οι κατάλογοι μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ www.eof.gr την οποία θα πρέπει να  επισκέπτονται οι ενδιαφερόμενοι τακτικά προκειμένου να ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις ή μεταβολές που μπορεί να προκύψουν στους καταλόγους, από επικαιροποίηση τους, λόγω εισόδου στην κυκλοφορία νέων φαρμάκων .

ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2 & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

Έλεγχος των φαρμακευτικών δαπανών

        Για την επίτευξη μείωσης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικες δαπάνες το 2012, η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει, ταυτόχρονα, ένα σύνολο συνεκτικών πολιτικών οι οποίες θα περιλαμβάνουν αλλαγές στην τιμολόγηση, τη συνταγογράφηση, και την αποζημίωση των φαρμάκων που θα ενισχύουν τη χρήση λιγότερο ακριβών φαρμάκων, θα ελέγχουν τη στιγμιογράφηση και την κατανάλωση και θα διώκουν την ανάρμοστη συμπεριφορά και την απάτη. Η Κυβέρνηση καθορίζει ένα συνεπές σύνολο κινήτρων και υποχρεώσεων για όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμακων (συμπεριλαμβανομένων και των παραγωγών, των χονδρεμπόρων των φαρμακείων, των γιατρών και των ασθενών ) με σκοπό την προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.

Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το σύστημα των συμμετοχών, με σκοπό να απαλλάξει από τη συμμετοχή ένα περιορισμένο , μόνο, αριθμό φαρμάκων, τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές (1 Τρίμηνο του 2012)

 

Οι τιμές των φαρμάκων

 

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να επικαιροποιεί σε τριμηνιαία βάση ολόκληρη τη λίστα τιμών των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά, κάνοντας χρήση του νέου μηχανισμού τιμολόγησης που βασίζεται στις τρείς χώρες της ΕΕ με τις χαμηλότερες τιμές. ΤΡΙΜ 1-2012

Η Κυβέρνηση εισάγει έναν αυτόματο μηχανισμό έμμεσης επανείσπραξης (τριμηνιαίο rebate) επι του κύκλου εργασιών των φαρμακευτικών παραγωγών, ο οποίος εγγυάται ότι η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα όρια του προυπολογισμού.(ΤΡΙΜ1-2012)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ   40                      

ΤΗΛ.2410/621961

Αριθμ.Πρωτ.

 

ΛΑΡΙΣΑ  7-9-2011

 

ΠΡΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΣΛ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ   40                    ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ

ΤΗΛ.2410/621961

ΛΑΡΙΣΑ

 

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

 

 

ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση την Τρίτη  29 Μαρτίου 2011.

 

          Αγαπητοί Συνάδελφοι

 

            Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος  Λάρισας σας καλεί στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο METROPOL στην Πλατεία Ταχυδρομείου την Τρίτη 29 Μαρτίου  ώρα 7.00μμ.

ΘΕΜΑΤΑ:

¨      Ενημέρωση για την εφαρμογή του Νέου Νόμου 3852/2010 και επιπτώσεις στο άνοιγμα νέων φαρμακείων-ωράριο-εκπτώσεις.

¨      Ταμεία-Πολιτική Πληρωμών και πρωτοβουλίες για την αναστολή επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων δεδομένου ότι η εφαρμογή του REBATE δημιουργεί προβλήματα στην εξόφληση παλαιών οφειλών.

¨      Παρακαλείστε έως την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης να στείλετε υπογεγραμμένη και σφραγισμένη την Αίτηση-εξουσιοδότηση για τα ασφαλιστικά ταμεία.

¨      Την  Πέμπτη  31/3  ο Φαρμακευτικός Σύλλογος  σε συνεργασία με την Εταιρία MSD πραγματοποιεί εκδήλωση με την συμμετοχή των δύο συνεταιρισμών στο ξενοδοχείο Imperial  και ώρα 18.00μμ

 

ΟΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟ)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 40 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ
ΤΗΛ.2410/621961
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

Σε κοινή σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου συμφωνήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν οι προτάσεις για να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο περί απελευθέρωσης του φαρμακευτικού επαγγέλματος που θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Ιανουαρίου. Η συμφωνία συμπεριλαμβάνει:

Α) ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ επί του τιμολογίου σε κάθε ταμείο ξεχωριστά ποσοστιαία αναλόγως του τζίρου. Η έκπτωση ξεκινά από 0,5% και ανά 10.000 ευρώ προστίθεται 0.5% έως 6% ως ανώτερο όριο έκπτωσης.

0-10.000 ευρώ έκπτωση 0,5%

10.000-20.000 ευρώ έκπτωση 1%

20.000-30.000 ευρώ έκπτωση 1,5%

30.000-40.000 ευρώ έκπτωση 2%

40.000-50.000 ευρώ έκπτωση 2,5%

.

.

. έως 6% . Με την δημιουργία του ΟΠΥ Οργανισμός Πληρωμών Υγείας η έκπτωση θα μειωθεί περαιτέρω.

Β) ΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ονομάζουμε την μεταβίβαση της άδειας φαρμακείου σε νέο φαρμακοποιό. Η διάταξη προβλέπει εισδοχή νέου φαρμακοποιού σε λειτουργούν φαρμακείο με εταιρικό μερίδιο έως 30% του κεφαλαίου και μεταβίβαση της άδειας λόγω συνταξιοδότησης.

Γ) ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Τα Σάββατα υποχρεούνται τα φαρμακεία όλης της χώρας να είναι ανοικτά υποχρεωτικά έως 20% της δύναμης του κάθε νομού. Αθήνα-Πειραιάς-Θεσσαλονίκη το ποσοστό θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες προς τα πάνω.

Δ) ΕΚΚΡΕΜΕΙ η διευθέτηση δύο ακόμη θεμάτων:

1. Η μείωση του κέρδους της φαρμακαποθήκης . Η πρόταση οριοθέτησε την μείωση της φαρμακευτικής τιμής κατά 1,25% υπολογιζόμενη επί της exfactory τιμής. Επιστροφή προς τις φαρμακαποθήκες το υπόλοιπο 1,25 έτσι ώστε το περιθώριο έκπτωσης της φαρμακαποθήκης να διαμορφωθεί στο 6,65%.

« Απρίλιος 2019 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις