login map bookmark help mail

Ανακοινώσεις

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Iουνίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ`
Ταχ Δ/νση: Αριστοτέλους 17  ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχ. Κώδικας: 101 87 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο:210 5235875 
Fax: 210 5237651 
E-mail: dey@yyka.gov.gr
Αθήνα,  21- 5- 2013 
Αρ.Πρωτ.Υ7γ/Γ.Π.41310 
ΘΕΜΑ: «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών
Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Iουνίου 2013 - Προθεσμία υποβολής
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις»
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις :
α. του αρ. 49 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176, Α) «Οργάνωση και Λειτουργία των
Υπηρεσιών Υγείας και Λοιπές Διατάξεις, », όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του
Ν.3918/2011, (ΦΕΚ 31, τ. Α)
β. του Π.Δ. 95/200 (ΦΕΚ 76, Α)» Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»
γ. του Π.Δ. 6/2000 (ΦΕΚ 8, Α) «Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου»,
όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ 72/2006 (ΦΕΚ 73, Α)
2. Τα από 19-4-2013, 30-4-2013 και 28-4-2013 έγγραφα των Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Πατρών και Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, αντίστοιχα.
2. Την αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π. οικ.94306/2012 (ΦΕΚ 2752, Β) «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων <Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού> στους Γεν.

Ηλεκτρονική Υποβολή αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού στην ηλεκτρονική υπηρεσία eΔΑΠΥ

29-03-2013

 

Σας ενημερώνουμε ότι

από 2/4/2013 είναι υποχρεωτική για τα συμβεβλημένα φαρμακεία η υποβολή του αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΔΑΠΥ.

Προκειμένου τα συμβεβλημένα φαρμακεία να μπορούν υποβάλουν λογαριασμούς αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού πρέπει πρώτα να πιστοποιηθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), στο μενού

Εφαρμογές -> eΔΑΠΥ -> Πιστοποίηση Φαρμακείων

.

Η εφαρμογή υποβολής λογαριασμών αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού είναι αναρτημένη στο site του ΕΟΠΥΥ, στο μενού

Εφαρμογές -> eΔΑΠΥ -> eΔΑΠΥ Διαβητολογικού Υλικού .
Τα φυσικά παραστατικά (γνωματεύσεις, φορολογικά παραστατικά, αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής) θα υποβάλλονται κάθε μήνα σε ξεχωριστό φάκελο μαζί τις συνταγές φαρμάκων.

Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση της δαπάνης των αναλωσίμων είναι η καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία eΔΑΠΥ.

ΠΦΣ:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                              Αθήνα, 1/4/2013
ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ. 698 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

 

 

1) Τα μηχανογραφικά συστήματα των  φαρμακείων έχουν ενημερωθεί για τις νέες ηλεκτρονικές συγκεντρωτικές καταστάσεις. Από Δευτέρα 1/4/13 με την έκδοση της ΝΕΑΣ συγκεντρωτικής Κατάστασης πληρωμής θα δώσουν την δυνατότητα ενσωμάτωσης   σε αυτήν του παλιού και του νέου τρόπου εκτέλεσης (27/3/13) προκειμένου να υποβάλλουμε μία (1) συγκεντρωτική κατάσταση και να εκδώσουμε ένα (1) τιμολόγιο.

2) Οι συνάδελφοι που υποβάλλουν χειρόγραφες καταστάσεις προτείνουμε αφού συμπληρώσουν τον ίδιο τύπο  συγκεντρωτικής κατάστασης που συμπλήρωναν μέχρι και σήμερα που θα αφορά σε εκτελέσεις και με το παλιό και με τον νέο τρόπο αποζημίωσης, μετά την τελευταία ημέρα καταχώρησης μηνός  Μαρτίου και στην πρώτη στήλη συμμετοχών 0% θα συμπληρώσουν από κάτω επιπλέον καταχώρηση με το άθροισμα όλων των επιβαρύνσεων (συμμετοχή 50%  επί της διαφοράς  Λ.Τ. μείον  Α.Τ. του ΕΟΠΥΥ) που εμφανίζονται στις εκτελεσμένες συνταγές ως "ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ".

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 8-2-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Το τελευταίο δίμηνο προέκυψαν πολλές νέες πρωτοβουλίες από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ και της Κυβέρνησης  σε σχέση με την λειτουργία των φαρμακείων μας.

Α)ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το φορολογικό νομοσχέδιο που εφαρμόζεται από το 2013 απασχόλησε τη Διοίκηση του ΠΦΣ διαμορφώνοντας τρείς νέες θέσεις που κατατέθηκαν προς υλοποίηση.

Α.ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ Ο.Ε

Β.ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

Γ.ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΕ ζητάμε ενιαίο συντελεστή φορολόγησης 20% για όλο το φορολογητέο  ποσό και επιβάρυνση ανά συνεταίρο φαρμακοποιό στο 50% του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος.

ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Θεωρούμε  το ποσό της υπεραξίας που καλείται να πληρώσει ο αποχωρώ από το επάγγελμα φαρμακοποιός δυσανάλογα μεγάλο βάσει της ετήσιας φορολόγησής του.Θεωρούμεθα ο κλάδος που πληρώνει το περισσότερο ποσό εφορίας ανά συνάδελφο.

ΖΗΤΑΜΕ την μεταβίβαση της αδείας χωρίς επιβάρυνση υπεραξίας

ΖΗΤΑΜΕ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για τα φάρμακα που συνεχώς μειώνονται τα τελευταία 3 χρόνια (διάθεση των αποθεμάτων με παλαιά τιμή εως την  εξάντλησή τους) και τα νέα με την νέα τιμή

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Η Επιτροπή του ΠΦΣ κατέθεσε το οριστικό σχέδιο για την λειτουργία του επαγγελματικού ταμείου πιστεύοντας ότι με την υλοποίηση του θα εξασφαλιστούν τα χρήματα του ΚΑΕΦ από πιθανά κουρέματα στο μέλλον.

Το Ταμείο επίσης θα έχει χαρακτήρα αυτασφάλισης σε όσους συναδέλφους επιθυμούν οικειοθελώς να συμμετέχουν για να αυξήσουν το τελικό τους οικονομικό αποτέλεσμα.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ-ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 29/1/2013

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ώρα 15.30μ.μ.

 

Ο ΕΟΠΥΥ έστειλε στην τράπεζα , μετά από συνεχείς πιέσεις μας, την Α΄ δόση των οφειλομένων για τις συνταγές του μηνός Οκτωβρίου.

Αφορά ποσό 60 εκατ. (περίπου 25% του μηνός Οκτωβρίου) όπου θα υπολογιστούν κρατήσεις (ΤΣΑΥ κλπ.)

Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους μεν διανεμητικούς λογαριασμούς των Συλλόγων αύριο το μεσημέρι, και σε όσους πληρώνονται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ, την Πέμπτη.

 

Παράλληλα εκδόθηκε το ΦΕΚ περί συγκρότησης του ΔΣ του ΟΠΑΔ το οποίο συνεδριάζει την Πέμπτη το μεσημέρι.

Ο ΟΠΑΔ  θα αποδώσει στον ΕΟΠΥΥ  δύο ποσά   75 εκατ. έκαστο (ασφαλιστικές εισφορές που του αναλογούν) την ερχόμενη Δευτέρα.

Για οτιδήποτε νεώτερο θα υπάρξει ενημέρωση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών ΤΣΑΥ Β' εξαμήνου 2012

Σας επισημαίνουμε ότι για τις ασφαλιστικές σας εισφορές του Β' εξαμήνου 2012 καθώς και για όλα τα θέματα που αφορούν το ασφαλιστικό σας Ταμείο (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ. - πρώην ΤΣΑΥ) μπορείτε βα επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.tsay.gr.


Σας εφιστούμε την προσοχή ειδικά όσον αφορά τις εισφορές, διότι για αυτό το εξάμηνο τα ατομικά ειδοποιητήρια δεν θα σταλούν ταχυδρομικά, αλλά θα αναρτηθούν στην ανωτέρω ιστοσελίδα μόλις λυθούν κάποια τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη εφαρμογή.


Προσοχή!

Πριν προβείτε στην πληρωμή των εισφορών σας, ελέγξτε αν έγινε σωστά ο υπολογισμός τους, με βάση τους πίνακες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση

"Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών"

.ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

          Η  προσέγγιση του θέματος της συνεργασίας ατομικών φαρμακείων σε εταιρικές μορφές έχει απασχολήσει κατά επανάληψη τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Οι μορφές των εταιριών Ο.Ε, ΕΠΕ, ΣΥΝ.ΠΕ, και ΑΕ είναι βάσει του Νόμου τα εργαλεία για την υλοποίηση αυτών των συνεργασιών.

          Η προσπάθεια επανεξέτασης του θέματος προκύπτει ως αδήριτη ανάγκη μετά την κλιμάκωση των μέτρων κατά του ιδιόκτητου φαρμακείου που ψηφίστηκαν στον Μνημόνιο 1 και στο Μνημόνιο 2.

Έτσι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός  Σύλλογος μέσω της επιτροπής των εταιριών φαρμακείων μελετά αντίστοιχα σχήματα που λειτουργούν ήδη σε χώρες της Ευρώπης. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της συμβίωσης αλυσίδας ιδιοκτητών φαρμακοποιών στο Βέλγιο, Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία.

Πιστεύω η πιο αντιπροσωπευτική και παράλληλα συγκρίσιμη λειτουργία του φαρμακείου μπορεί να εκληφθεί το φαρμακείο του Βελγίου που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το ελληνικό φαρμακείο. Ο τζίρος, η πληθυσμιακή και χωροταξική κατανομή ,η λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και η προοπτική για το μέλλον μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε.

          Τα τελευταία χρόνια συνυπάρχουν στο Βέλγιο 3200 ατομικά φαρμακεία και 2150 λειτουργούντα ως αλυσίδα ιδιοκτητών φαρμακοποιών.

          Η οικονομική τους πορεία, στον τομέα της οργάνωσης των επιχειρήσεων τους, στην διακίνηση των κεφαλαίων τους, στην μείωση του κόστους λειτουργίας τους, αποδεικνύει ότι σε μια χώρα με ίδιο πληθυσμό με την δική μας μπορούν να λειτουργούν 5500 φαρμακεία.

« Απρίλιος 2019 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις