login map bookmark help mail

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2013

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

                            ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

Α. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3601/28, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 1316/83 η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) και των αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, είναι τριετής (αρθρ. 51ν. 3601/28,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Β άρθρου 58, περ. 2 ν.1539/85)και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων και αντιπροσώπων πρέπει να διεξάγονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου στο τέλος κάθε τριετίας. Η θητεία των νέων Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Αντιπροσώπων των φαρμακευτικών Συλλόγων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, άρχεται από 1ης Δεκεμβρίου (2013) άρθρο 32 ν. 3601/28 ως αντικατεστάθη με το άρθρο 11 του Α.Ν. 1384/38.
 2. Με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις και τις τοιαύτες  του άρθρου 51 του ν.3601/28 ,όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. Β΄ του άρθρου 58 του ν.1539/85 η θητεία των μελών των Διοικητικών  Συμβουλίων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Φαρμακευτικών συλλόγων της χώρας και των αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο λήγει την 31.10.2013 και οι νέες αρχαιρεσίες θα πρέπει να διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου του 2013.
 3. Σε περίπτωση κατά την οποία για διαφόρους λόγους οι αρχαιρεσίες διεξαχθούν σε χρόνο μεταγενέστερο του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου 2013  (άρθρο 32 παρ.1 ν. 3601/28) θα πρέπει να εκδοθεί σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη της αρμόδιας Περιφέρειας η οποία κατά νόμο έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του Φαρμακευτικού Συλλόγου (άρθρ. 186, παρ. Ζ, περ. 12 του ν. 3852/2010) για συγκεκριμένη ημερομηνία και φυσικά θα πρέπει να περιλαμβάνει και ισόχρονη παράταση της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου αν λειτουργεί τέτοιο στον φαρμακευτικό Σύλλογο (παρ. 9 παρ. Β΄ άρθρου 58 ν. 1539/85) και των αντιπροσώπων αυτού στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

 

Σημείωση: Η εποπτεία και ο έλεγχος των φαρμακευτικών Συλλόγων – και συνεπώς κάθε πράξη που αφορά αυτούς – ανήκε αρχικά στην αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας (άρθρα 28, 59, και 75 του ν. 360/28, άρθρ. 24 Α.Ν. 1384/38. Στη συνέχεια περιήλθε στην αρμοδιότητα των Νομαρχών (Β. Δ. ΦΕΚ 158Α΄/1952), παρ. 15 Π.Δ. 470/83 και τέλος, αρχικώς στον Περιφερειακό Δ/ντή (άρθρ. 4 παρ. 6α ν. 2240/94, παρ. 4 του ν. 2386/1996) και ακολούθως στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (άρθρ. 14 ν. 2399/96). Σήμερα με το άρθρ. 186, παρ. Ζ. περ.12 του ν. 2852/2010 (Καλλικράτης), η εποπτεία και ο έλεγχος των φαρμακευτικών Συλλόγων περιήλθε στις Περιφέρειες της Χώρας, ως άλλωστε ειδικότερα ορίζεται στα Προεδρικά Διατάγματα των Οργανισμών αυτών και ειδικότερα:

 

α.      Περιφέρεια Αναντολικής Μακεδονίας – Θράκης:    Π.Δ. 144/2010, ΦΕΚ 237Α, άρθρο. 26, παρ. 2α – Δ/νση Δημόσιας Υγείας

β.      Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Π.Δ. 133/2010, ΦΕΚ 226Α, άρθρ. 26, παρ. 3α –Δ/νση Δημόσιας Υγείας

γ.       Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Π.Δ. 146/2010, ΦΕΚ 239Α, άρθρ. 26, παρ. 3α – Δ/νση Δημόσιας Υγείας

δ.      Περιφέρεια Ηπείρου: Π.Δ. 140/2010, ΦΕΚ 233Α, άρθρ. 26, παρ. 3α

ε.       Περιφέρεια Θεσσαλίας: Π.Δ. 129/2010, ΦΕΚ 222Α΄, άρθρ. 26, περ. 2α – Δ/νση δημόσιας Υγείας

στ.  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:  147/2010, ΦΕΚ 240Α, άρθρ. 25 παρ. 3α – Δ/νση Δημόσιας Υγείας

ζ.       Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Π.Δ. 132/2010, ΦΕΚ 225Α , άρθρ. 25 παρ. 3α – Δ/νση Δημόσιας Υγείας

η.      Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας : Π.Δ. 148/2010, ΦΕΚ 241Α , άρθρ. 25 παρ. 3α – Δ/νση Δημόσιας Υγείας

θ.      Περιφέρεια Αττικής: Π.Δ. 145/2010, Π.Δ. ΦΕΚ 145Α , άρθρ. 27παρ. 3α – Δ/νση Δημόσιας Υγείας

ι.        Περιφέρεια Πελοποννήσου: Π.Δ. 131/2010, ΦΕΚ 220Α, άρθρ. 25 παρ. 3α – Δ/νση Δημόσιας Υγείας

ια.    Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Π.Δ. 137/2010, ΦΕΚ 230Α , άρθρ. 25 παρ. 3α – Δ/νση Δημόσιας Υγείας

ιβ.    Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Π.Δ. 130/2010, ΦΕΚ 223Α , άρθρ. 26 παρ. 3α – Δημόσιας Υγείας

ιγ.     Περιφέρεια Κρήτης: Π.Δ. 149/2010, ΦΕΚ 242Α, άρθρ. 26 παρ. 3α – Δ/νση Δημόσιας Υγείας

 

Β. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

 1. 1.      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου θα συνέλθει σε συνεδρίαση τουλάχιστον 70 ημέρες πριν από  την πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ,σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.3601/28, όπως τούτο συμπληρώθηκε από το άρθρο 8 του Α.Ν. 1384/38 και θα αποφασίσει για τα εξής θέματα:

 

α.    Προκήρυξη για καθορισμένη ημερομηνία των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη συγκεκριμένου αριθμού μελών, ως εξής :

-     Για το Διοικητικό Συμβούλιο: (άρθρο 20 ν. 3601/28, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 Α.Ν. 1384/38) :

 • Σύλλογοι μέχρι 15 μελών εκλέγουν 3 μέλη
 • Σύλλογοι από 16 μέχρι 50 μελών εκλέγουν 5 μέλη.
 • Σύλλογοι από 51 και άνω μελών εκλέγουν 9 μέλη.

 

-     Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο : εκλέγονται τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη (άρθρον 63 ν. 3601/28), αλλά μόνο ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΧΟΥΝ 100 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΩ παρ. 1 άρθρου 67 ν. 3601/28, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4111/1960 και την παρ. ΣΤ΄ περ. 1 και 2 του άρθρου 37 του ν. 1316/83 και τελικά από την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1963/91.

 

 Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι , που έχουν λιγότερα των 100 μελών δεν θα εκλέξουν μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) για Πειθαρχικό Συμβούλιο και οι πειθαρχικές υποθέσεις των μελών τους θα εκδικάζονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του πλησιεστέρου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που θα ορισθεί από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 1963/91).

 

-     Αντιπροσώπους για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Τακτικούς και Αναπληρωματικούς (άρθρ. 58 παρ. Α. περ. 1 ν. 1539/85) , κατά την εξής αναλογία :

 • Σύλλογοι που αριθμούν κατά την ημέρα της προκηρύξεως μέχρι είκοσι πέντε (25) μέλη εκλέγουν έναν (1) αντιπρόσωπο.
 • Σύλλογοι που αριθμούν από είκοσι έξι (26) μέχρι εκατό μέλη εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους.
 • Σύλλογοι που αριθμούν από εκατόν ένα (101) μέχρι χίλια (1000) μέλη εκλέγουν, επιπλέον των δύο (2) αντιπροσώπων , που ορίζονται προηγουμένως , έναν αντιπρόσωπο για κάθε εκατοντάδα μελών ή κλάσμα της τελευταίας.
 • Σύλλογοι που αριθμούν περισσότερα από χίλια ένα (1001) μέλη εκλέγουν επιπλέον των οριζομένων έντεκα (11) αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω, έναν αντιπρόσωπο για κάθε διακόσια συμπληρωμένα μέλη.

 

Επισημαίνεται και πάλι ότι για καθένα τακτικό αντιπρόσωπο πρέπει να εκλεγεί και ένας αναπληρωματικός αντιπρόσωπος.

Η ημερομηνία των αρχαιρεσιών θα πρέπει να ορισθεί 70 ημέρες μετά την ημερομηνία που θα συνέλθει το Δ.Σ. και όχι πέραν της ημερομηνίας που διεξήχθηκαν οι τελευταίες αρχαιρεσίες (ολιγοήμερος παρέκκλιση δεν παίζει κανένα ρόλο).

 

β.    Κατάρτιση καταλόγου των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, σε περισσότερα του ενός αντίγραφα, αποκλείοντας αυτούς που δεν έχουν τα προσόντα του άρθρου 24 του ν. 3601/28 (μονογραφή κάθε σελίδα του καταλόγου και υπογραφή στο τέλος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και απόφαση για την ημερομηνία ανάρτησης του καταλόγου.

Η ημερομηνία ανάρτησης του καταλόγου πρέπει να είναι 60 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

     Η ανάρτηση του καταλόγου των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να γίνει σε περίοπτη θέση των γραφείων του Συλλόγου (αν έχει γραφεία) ή εκεί που φέρεται ότι έχει την έδρα του (π.χ. φαρμακείο του προέδρου ή του γραμματέα), ώστε η ανάγνωσή του να είναι προσιτή σ΄όλους τους ενδιαφερόμενους, από εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την παρουσία ως μαρτύρων δύο υπαλλήλων του Συλλόγου (αν ο Σύλλογος διαθέτει υπαλλήλους) ή τυχόν παρισταμένων φαρμακοποιών, συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου, που θα υπογραφεί από όλους τους παραπάνω.

     Αν ο φαρμακευτικός Σύλλογος διαθέτει ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, επιθυμητή είναι και η σχετική καταχώρηση αυτού, ως επίσης και κάθε σχετικού εγγράφου (σύσταση με βάση τις Αρχές της Διαφάνειας και όχι κατά νόμο υποχρέωση).

 

Σημειώνεται, ότι μετά την κατάρτιση και ανάρτηση του καταλόγου των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν κατά τις αρχαιρεσίες, απαγορεύεται , σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4559/1977 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αναγραφή σ΄ αυτόν κάθε άλλου μέλους και συγκεκριμένα των φαρμακοποιών που έγιναν μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου μετά την ανάρτηση του καταλόγου, έστω και αν έχουν τα λοιπά κατά νόμο προσόντα.

Τα μέλη αυτά, όσα και αν είναι , θα ψηφίσουν στις πρώτες αρχαιρεσίες που θα γίνουν μελλοντικά.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεως, κατά του καταρτισθέντος καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του εδ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3601/28:

(Εδ. 3 παρ. 3 « Ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου δέον να υποβάλλονται το βραδύτερο εντός 14 ημερών από του καταρτισμού του καταλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αποφασίζει και να κοινοποιεί προς τους ενδιαφερόμενους ητιολογημένη την απόφασιν αυτού εντός οκτώ το πολύ ημερών από της ενστάσεως. Εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να κάμει έφεσιν κατά της αποφάσεως ταύτης ενώπιον του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οφείλει να πράξη τούτο εντός οκτώ το πολύ ημερών από της εις αυτό κοινοποιήσεως της αποφάσεως εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικό Σύλλογο, όστις οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφασιν αυτού εις τον ενδιαφερόμενον εντός 14 το πολύ ημερών από της λήψεως της εφέσεως. Η απόφασις του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι τελεσίδικος»).

 

γ.    Την αποστολή εγγράφου στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας της αρμόδιας Περιφέρειας, όπως ορίσει αντιπρόσωπο της Διοίκησης που θα παρίσταται στις αρχαιρεσίες και θα μετέχει στην Εφορευτική Επιτροπή, η ποία θα διεξάγει τις αρχαιρεσίες, σύμφωνα με τις διατάζεις της παρ. Α΄ περ. 7 του άρθρου 37 του ν. 1316/83.

 

δ.    Σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους που έχουν περισσότερα από 300 μέλη ( π.χ. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης), αν αυτό κριθεί  σκόπιμο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να αποφασίσει, κατά τη λήψη απόφασης για την προκήρυξη των αρχαιρεσιών και την κατάρτιση του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών ή μετά ταύτα, αλλά τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών σε περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πρέπει να κοινοποιηθεί ένα μήνα πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας της αρμόδιας Περιφέρειας, προκειμένου να οριστούν ισάριθμοι προς τα εκλογικά τμήματα δικαστικοί ή διοικητικοί αντιπρόσωποι, που θα παρίστανται στην διαδικασία εκλογής και θα μετέχουν των εφορευτικών επιτροπών (παρ. 8 άρθρ. 22, ν. 3601/28, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, περ. 3 του άρθρ. 58 του ν. 1539/85).

 

ε.    Την αποστολή εγγράφου προς τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, όπως με αιτιολογημένη απόφασή του επιτρέψει την συμμετοχή στις αρχαιρεσίες των μελών του Συλλόγου, ρητώς καθοριζομένων περιοχών του ( π.χ. , Νήσων Α - Β - Γ ), που βρίσκονται μακριά από την έδρα του και ειδικές τοπικές συνθήκες τους εμποδίζουν να μεταβούν σε αυτή κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, με συστημένη επιστολή (περ. 10 παρ. Α΄ άρθρου 37 ν. 1316/83).

 

στ.Τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη νόμιμη και ομαλή , διεξαγωγή των αρχαιρεσιών , π.χ., εξεύρεση και τακτοποίηση των αιθουσών, καλπών, προμήθεια φακέλων και γραφικής ύλης, παραβάν για ιδιαίτερο χώρο κ.λ.π.

 

 1. 2.         ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ : Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ανεξάρτητα χρόνου λειτουργίας του φαρμακείου τους (άρθρ. 21 ν. 3601/28, όπως τούτο τροποποιήθηκε με την περ. α, παρ. Ζ΄ άρθρ. 37 ν. 1316/83) και που έχουν τα λοιπά προσόντα του νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου 21 του ν. 3601/28 , ως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Α.Ν. 1384/38.

       Στους Συλλόγους που οι αρχαιρεσίες διεξάγονται όπως παλαιά (κάτω των 50 μελών) οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες και να διεκδικήσουν κάποιο αξίωμα πρέπει να υποβάλλουν με απλή αίτηση προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο υποψηφιότητα, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

       Στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που έχουν περισσότερα από 50 μέλη, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το σύστημα των συνδυασμών και οι υποψήφιοι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι βάζουν υποψηφιότητα , επίσης προ 30 ημερών , αλλά και με γραπτή δήλωσή τους ότι μετέχουν του συγκεκριμένου συνδυασμού.

       Κάθε συνδυασμός θα περιλαμβάνει υποψηφίους μέχρι του αριθμού των συμβούλων ή των αντιπροσώπων που αναφέρει η προκήρυξη του Δ.Σ. (βλέπε περ. α παρ. 1 και απαγορεύεται στους υποψηφίους να μετέχουν σε περισσοτέρους από ένα συνδυασμούς (περ. 4, παρ. Α., αρθρ. 37 ν. 1316/83). Και η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών (περ. 2 παρ. Α , άρθρ.37 ν. 1316/83 , άρθρ. 54 ν. 3601/28, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ1 άρθρ. 58 ν. 1539/85).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ για την έγγραφη υποβολή υποψηφιοτήτων :

Σε αρχαιρεσίες που έγιναν κατά το παρελθόν είχαν γίνει δεκτές υποψηφιότητες με τηλεφωνική δήλωση ή εγγράφως μεν αλλά εν αγνοία του υποψηφίου, ο οποίος εφέρετο ότι υπέγραψε και σχετική αίτηση ( η τελευταία αυτή περίπτωση συνιστά και πλαστογραφία, για δε τους υπαλλήλους των αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών, παράβαση καθήκοντος).

 

 Είκοσι ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες περ. 2 άρθρ. 22 ν. 3601/28 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 37 ν. 1316/83) το Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου θα συνέλθει σε συνεδρίαση και θα αποφασίσει:

α. Αιτιολογημένα , αφού λάβει υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3601/28, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Α.Ν. 1384/38 και την περ. α της παρ. Ζ του άρθρου 37 του ν. 1316/83 (προσόντα υποψηφίων), την ανακήρυξη υποψηφίων. Φυσικά μη ανακήρυξη υποψηφίου για έλλειψη των κατά νόμο προσόντων, πρέπει να στηρίζεται σε αδιάσειστα στοιχεία (π.χ. καταδίκη σε εγκληματική ποινή συνεπαγομένη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα 59 -65 Ποινικού Κώδικα) και επομένως η σχετική απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, γιατί σε αντίθετη περίπτωση υφίσταται κίνδυνος ακυρώσεως των αρχαιρεσιών, είτε από την εποπτεύουσα αρχή κατόπιν υποβολής ενστάσεως (άρθρ. 28 ν. 3601/28) είτε από το αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο.

β. Την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, όπως ο νόμος ορίζει και της οποίας οι δαπάνες βαρύνουν τον Φαρμακευτικό Σύλλογο και ειδικότερα:

β.α. Κάθε Φαρμακευτικός Σύλλογος θα εκτυπώσει δύο είδη ψηφοδελτίων , για κάθε συνδυασμό : Το ένα θα περιλαμβάνει τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και το Πειθαρχικό Συμβούλιο ( αν και εφόσον έχει άνω των 100 μελών , άλλως αν έχει λιγότερα των 100 μελών το ψηφοδέλτιο θα περιλαμβάνει μόνον τους υποψηφίους του Διοικητικού Συμβουλίου ) και το άλλο τους υποψηφίους αντιπροσώπους για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (άρθρο 5, παρ.1 ν. 3601/28, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ1, του άρθρ. 58 ν. 1539/85).

        Επίσης εκτός των προαναφερθέντων ψηφοδελτίων οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι θα μεριμνήσουν για την ύπαρξη ΛΕΥΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ.

β.β. Στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που έχουν λιγότερα των 50 μελών και που οι αρχαιρεσίες διεξάγονται όπως μέχρι τώρα, οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι περιλαμβάνονται, κατ΄αλφαβητική σειρά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, που στο επάνω μέρος αναγράφει την ονομασία του Φαρμακευτικού Συλλόγου και την ημερομηνία διενεργείας των αρχαιρεσιών (περ. 3 παρ. Α άρθρου 37 ν. 1316/83).

β.γ. Στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που έχουν περισσότερα από 50 μέλη, που οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το σύστημα των συνδυασμών , τα ψηφοδέλτια θα αναγράφουν στο επάνω μέρος την ονομασία του Συλλόγου, τη χρονολογία διενεργείας των αρχαιρεσιών και στην συνέχεια , κατ΄αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και το πατρώνυμο αυτών του συνδυασμού (περ. 4, παρ. Α, άρθρου 37 ν. 1316/83). Ο νόμος ουδέν αναφέρει αν εκτός των παραπάνω στοιχείων θα αναγράφεται και ο τίτλος του συνδυασμού. Στο θέμα αυτό φρονούμε, ότι αν και ο νόμος σιωπά, μετά την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και πριν από τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων επιτρέπεται ν΄αναφέρεται ο τίτλος του συνδυασμού.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : ο νόμος δεν ορίζει τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων.

Σε μερικούς Συλλόγους τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων τις ορίζει ο εσωτερικός τους Κανονισμός, οπότε και τα ψηφοδέλτια υποχρεωτικά θα έχουν τις διαστάσεις που ορίζει αυτός. Στις λοιπές περιπτώσεις που δεν υπάρχει εσωτερικός Κανονισμός, ο Σύλλογος που έχει και την ευθύνη εκτυπώσεώς τους, θα ακολουθήσει την πρακτική των ψηφοδελτίων των βουλευτικών εκλογών ή εν πάση περιπτώσει όλα τα ψηφοδέλτια θα είναι του αυτού χρώματος και των αυτών διαστάσεων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ, επίσης, στην αναγραφή των ονομάτων των υποψηφίων, που θα πρέπει να αναγράφονται στην Κανονική μορφή και όχι στο υποκοριστικό τους, π.χ. Παναγιώτης και να όχι Τάκης - Ευαγγελία και όχι Λία, καλόν δε θα είναι ν΄αναφέρεται και το πατρώνυμο, π.χ. Παπαδόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου.

 

Η εκτύπωση των ψηφοδελτίων πρέπει να γίνει το ταχύτερο και στη συνέχεια, αυτά παραδίδονται, είτε στην αρμόδια Περιφέρεια, της έδρας του Συλλόγου (περ. 3 παρ. Α. άρθρου 37 ν. 1316/83) αν αυτή συμπίπτει με την έδρα της Περιφέρειας είτε στον αρμόδιο Ειρηνοδίκη, αν ο Σύλλογος δεν έχει έδρα στην έδρα της Περιφέρειας (περ. 5 παρ. Α, άρθρου 37 ν. 1316/83), που σφραγίζουν αυτά με την σφραγίδα τους. Ψηφοδέλτια που δεν θα έχουν την σφραγίδα της Περιφέρειας, ή του Ειρηνοδίκη είναι άκυρα (περ.6 παρ. Α, εδ. α περ. 3 παρ. Γ. άρθρ. 37 ν. 1316/83).

 

Η παράδοση των ψηφοδελτίων για σφράγιση, είτε Δ/νση Δημόσιας Υγείας  της Περιφέρειας είτε στον Ειρηνοδίκη πρέπει να γίνει 10 ημέρες τουλάχιστον πριν από τις αρχαιρεσίες (περ. 3 παρ. Α άρθρ. 37 ν. 1316/83),πλήν όμως σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους που  μέλη τους θα ψηφίσουν με συστημένες επιστολές καλό θα είναι η παράδοση να γίνει νωρίτερα, έτσι ώστε να γίνει η σφράγιση και η αποστολή στα μέλη αυτά έγκαιρα, γιατί αν εξαντληθεί η σχετική προθεσμία που τάσσει ο νόμος (περ. 10 παρ.Α άρθρ. 37 ν. 1316/83) και αποσταλούν 10 ημέρες πριν (τελευταία μέρα που ορίζει ο νόμος) υπάρχει κίνδυνος ο χρόνος αποστολής - επιστροφής των ψηφοδελτίων να υπερβεί το δεκαήμερο και φυσικά να μην περιέλθουν ταύτα έγκαιρα στην Εφορευτική Επιτροπή και συγκεκριμένα μέχρι την ημέρα των αρχαιρεσιών , οπότε δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Ειδικότερα στα μέλη που με την απόφαση του Περιφερειάρχη έχει επιτραπεί να ψηφίσουν με συστημένη επιστολή , το Δ.Σ. θα αποστείλει με συστημένη επιστολή τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες σφραγισμένα από τον Περιφερειάρχη ή τον Ειρηνοδίκη, ψηφοδέλτια και φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Τα παραπάνω μέλη αφού σημειώσουν με σταυρό προτίμησης τον υποψήφιο που επιθυμούν (άρθρ. 22 ν. 3601/28 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Α του άρθρου 37 ν. 1316/83 και τελικά με την παρ. Δ1 άρθρ. 58 ν. 1539/83), την εκλογή του θα το θέσουν στο φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου και θα τον σφραγίσουν.

 Στη συνέχεια θα θέτουν σ΄άλλο φάκελο το σφραγισμένο φάκελο που περιέχει το ψηφοδέλτιο και μια δήλωση με τα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς τους, θεωρημένη από το αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους. Ο φάκελος αυτός, αμέσως, χωρίς καμιά καθυστέρηση, θα αποσταλεί συστημένος στον Φαρμακευτικό Σύλλογο με την ένδειξη «Φαρμακευτικό Σύλλογο» (Για την εφορευτική Επιτροπή).

 

γ. Την αποστολή των προσκλήσεων , για τη Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών, που πρέπει να αποσταλούν τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την καθορισθείσα ημερομηνία (Βλέπε περ.α παρ. 1 του παρόντος Τμήματος) διεξαγωγής τους (άρθρο 12 ν. 3601/28, άρθρ. 37 ν. 136/83). Οι προσκλήσεις είναι ατομικές και η αποστολή τους ενεργείται ταχυδρομιά με συστημένη επιστολή. Σε μεγάλους Συλλόγους, ανεξάρτητα αν ο Εσωτερικός Κανονισμός τους το προβέπει ή όχι φρονούμε ότι καλό θα είναι να γίνεται και σχετική ανακοίνωση από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως (Ραδιόφωνο - Τηλεόραση - Εφημερίδες).

       Επιθυμητή η ανάρτησή της και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

       Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις , τα εξής :

γ.α. Την ημερομηνία, ημέρα και ώρα της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς επίσης τον τόπο, στον οποίο θα λάβει χώραν αυτή. Ιδιαίτερα δε θα σημειωθεί στην πρόσκληση, ότι σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί εντός 8 ημερών , καθοριζομένης ημερομηνίας, ημέρας και ώρας επαναλήψεως και τον τόπο διεξαγωγής.

       Σε Συλλόγους που θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Τμήμα, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Συλλόγου (περ. 8 παρ. Α΄ αρθρ.37 ν. 1316/83 όπως αντικαταστάθηκε με περ. 5 παρ. Δ1 άρθρου 58 ν. 1539/85, τότε λεπτομερώς θα σημειωθεί τούτο στην πρόσκληση, π.χ., « Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σε περισσότερα εκλογικά τμήματα ως εξής :

 

       1ον Τμήμα : Οι ψηφοφόροι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α μέχρι Κ (ή από Α μέχρι και Κοσμόπουλος) , στην οδό Μπόταση 100, 3ος όροφος.

 

       2ον Τμήμα : Οι ψηφοφόροι των οποίων τα στοιχεία αρχίζουν από Λ μέχρι και Ω (ή από Κοσμόπουλος μέχρι Ω), στην οδό Μπόταση 100, 3ος όροφος (ή στον Κυδαθηναίων 5 στο Κτίριο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου).

 

γ.β. Τα θέματα που θα συζητήσει η Γενική Συνέλευση, π.χ., (α) Έγκριση προϋπολογισμού , (β) ΄Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού, (γ) Έκθεση πεπραγμένων και έγκρισή τους, (δ) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών Δ.Σ. και Π.Σ. ή αντιπροσώπων για τον Π.Φ.Σ. (θα τίθεται πάντοτε ως τελευταίο θέμα).

γ.γ. Ειδικά για το θέμα των αρχαιρεσιών θα αναγραφεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και Π.Σ. (αν και εφόσον εκλέγονται) και των αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (άρθρ. 37 περ.1, παρ. Α ν. 1316/85).

       Σημείωση : Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τους αντιπροσώπους του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου υπόψη ότι εκλέγονται τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που θα εκλεγούν, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση η πρόσκληση θα έχει ως εξής :

 

Προς

τον Κύριο ............................................

μέλος του Φ.Σ. ....................................

οδός ............. Τ.Κ. ..............................

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Παρακαλείσθε, όπως την ................. ημέρα ....... και ώρα ....... προσέλθετε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως του Φαρμακευτικού Συλλόγου , που θα πραγματοποιηθεί ................ οδός ......... στην ........ με τα εξής θέματα:

α. Έγκριση πρακτικών προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως της ..... (αν υπάρχουν καλό θα είναι με την πρόσκληση να αποστέλλονται και τα πρακτικά).

β. ................ (π.χ. , έγκριση προϋπολογισμού έτους 2004).

γ. ..................

δ. Τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή :

 • ........... μελών για το Δ.Σ..
  • . ........... Τακτικών μελών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  • . ........... αναπληρωματικών μελών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  • . ............ τακτικών και ............... αναπληρωματικών αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Β. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση της Γ.Σ. θα διεξαχθεί την .......... στο ......... οδός ....... αριθ. ......... και ώρα ....... με τα ίδια θέματα.

       Επίσης ορίζεται ο χρόνος διάρκειας της ψηφοφορίας (όπως ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός του Συλλόγου ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, όπως θέλει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο , π.χ. , « Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από 9ης π.μ. μέχρι 4ης απογευματινής.

       Τέλος, καλό θα είναι στο τέλος της προσκλήσεως να γίνει υπενθύμιση στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3601/28 και του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 328/76, η συμμετοχή των μελών των Φαρμακευτικών Συλλόγων στις αρχαιρεσίες γενικά είναι υποχρεωτική και ότι εκείνοι που δεν θα ψηφίσουν θα διωχθούν πειθαρχικά και θα τιμωρηθούν από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τις από το νόμο προβλεπόμενες ποινές (παρ. 4,5 άρθρου 1 ν. 328/76).

 

 

Γ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 

Εξεύρεση της αίθουσας που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση και θα διεξαχθεί η ψηφοφορία (ή αν η ψηφοφορία γίνει σε περισσότερα τμήματα: των αναγκαίων αιθουσών ) η κατάλληλη διευθέτηση ταύτης (ή τούτων) , η ύπαρξη των απαραίτητων επίπλων, για την ομαλή διεξαγωγή του έργου της Εφορευτικής Επιτροπής (ή των Εφορευτικών Επιτροπών )καθώς επίσης και την απαραίτητη δημιουργία ιδιαιτέρου χώρου (ή ιδιαίτερων χώρων) όπου θα αποσύρονται τα μέλη για την συμπλήρωση των ψηφοδελτίων.

Η τακτοποίηση της κάλπης ή των καλπών.

Η μέσα στις νόμιμες προθεσμίες αποστολή των προσκλήσεων στα μέλη (άρθρ. 12 ν. 3601/28).

Η εκτύπωση των ψηφοδελτίων, η θεώρηση τους από τον Περιφερειάρχη ή τον Ειρηνοδίκη και η αποστολή τους στα μέλη που θα ψηφίσουν με συστημένη επιστολή.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος οφείλει να προμηθευθεί έγκαιρα τον απαραίτητο  αριθμό φακέλων, εντός των οποίων οι ψηφοφόροι θα τοποθετήσουν τα ψηφοδέλτια τους (περ. 9 παρ. Α΄ άρθρου 37 ν. 1316/83, όπως τροποποιήθηκε με παρ. Δ1 άρθρ. 58 ν. 1539/85) .

Οι φάκελοι που θα τεθούν τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι ομοιόμορφοι και να φέρουν την σφραγίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου (περ. 9 παρ. Α΄ ν. 1316/85 όπως αντικαταστάθηκε με παρ. Α1 άρθρ. 58 ν. 1539/85).

 

Δ. ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 1. Κατά την ορισθείσα ημέρα των αρχαιρεσιών , τα προσερχόμενα μέλη θα υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο, για την διαπίστωση υπάρξεως απαρτίας (αρθρ. 12 ν. 3201/28)

 

 1. Για την ύπαρξη απαρτίας και την έναρξη της συνεδριάσεως πρέπει να παρίσταται το 1/3 του όλου αριθμού των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου (εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός του Συλλόγου, εντός βέβαια των ορίων των καθοριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3601/28).

 

 1. Αν παρά ταύτα δεν υπάρξει απαρτία τότε θα συνταχθεί πρακτικό διαπιστώσεως και θα υπογραφεί από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα και θα προσυπογραφεί από τον Διοικητικό Αντιπρόσωπο της Περιφέρειας ή τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Η Γενική Συνέλευση στην περίπτωση αυτή θα επαναληφθεί, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση εντός 8 ημερών , όπως σχετικά έχει καθορισθεί.

 

 1. Κατά την επανάληψη η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και να παρίστανται (άρθρ. 13 ν. 3601/28) καλό όμως θα είναι οι προσερχόμενοι μέχρι την στιγμή της ενάρξεως της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως να υπογραφούν σε κάποια κατάσταση προσερχόμενων μελών.

 

 

 

 1. Με την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως: Εκλέγεται από αυτή , με ανάταση των χεριών των παρισταμένων , ένα μέλος της που θα προεδρεύει των εργασιών της (παρ. Η άρθρ. 37 ν. 1316/85).

 

 

Το εκλεγόμενο μέλος που θα προεδρεύσει των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως, έχει κατά την διάρκεια αυτής , όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο για τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου.

 

 1. Της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται πρακτικά, στα οποία ρητά πρέπει να σημειωθούν :

Α. Αν στην πρώτη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία:

«Διαπιστωθείσης απαρτίας (παρόντων ... μελών) άρχεται η συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως του Φαρμακευτικού Συλλόγου...»

Β. Αν στην πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρξει απαρτία:

« Μη διαπιστωθείσης απαρτίας (παρόντα ... μέλη) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ...»

Γ. Αν είναι η δεύτερη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως μετά την αναβολή :

«Αναβληθείσης της κατά την .... συνεδριάσεως της Γ.Σ. επειδή δεν υπήρξε απαρτία , συνέρχεται η Γενική Συνέλευση με την παρουσία ... μελών και ...»

 

 1. Μετά την εξάντληση των τυχόν άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει από τα παριστάμενα μέλη τρεις ψηφολέκτες (άρθρ. 23 ν. 3601/28), οι οποίοι μαζί με τον εκλεγέντα να προεδρεύσει, τον Διοικητικό ή δικαστικό αντιπρόσωπο, θα αποτελέσουν την Εφορευτική Επιτροπή (περ. 7 άρθρ. 37 ν. 1316/28).

Σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους που οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σε περισσότερα εκλογικά τμήματα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τόσες τριμελείς εφορευτικές επιτροπές , όσες και τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν που θα λειτουργήσουν . Στις εφορευτικές αυτές επιτροπές , εννοείται ότι μετέχουν και οι ορισθέντες δικαστικοί ή διοικητικοί αντιπρόσωποι. Ένα από τα τρία μέλη της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ως πρόεδρος της Επιτροπής. Επίσης στην περίπτωση αυτή η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που θα εκδώσει τα τελικά αποτελέσματα και θα ανακηρύξει τους επιτυχόντες αποτελείται από τους προέδρους των κατά τμήματα Εφορευτικών Επιτροπών , τους Διοικητικούς ή Δικαστικούς Αντιπροσώπους και τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου (περ. 8 παρ. Α΄ άρθρου 37 ν. 1316/83, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 3 παρ. Δ΄ αρθρ. 58 ν. 1539/85).

Στην Εφορευτική Επιτροπή ή τις Εφορευτικές Επιτροπές , κατά περίπτωση παραδίδονται :

Α. Η κάλπη ή οι κάλπες.

Β. Τα σφραγισμένα ψηφοδέλτια και οι σφραγισμένοι φάκελοι.

Γ. Οι κατάλογοι των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (φυσικά σε περίπτωση περισσοτέρων εκλογικών τμημάτων , σε καθένα από αυτά θα παραδοθεί μόνον ο κατάλογος των μελών που θα ψηφίσουν στο τμήμα αυτό)

Δ. Καθετί που είναι απαραίτητο για την εκλογή (γραφική ύλη κλπ).

 

 1. Η ψηφοφορία διαρκεί όσο χρόνο αναγράφει ο εσωτερικός κανονισμός του Φαρμακευτικού Συλλόγου ή ορίζεται στην πρόσκληση. Δηλαδή κατά το χρονικό τούτο διάστημα οι φαρμακοποιοί του Φαρμακευτικού Συλλόγου έχουν δικαίωμα προσερχόμενοι να ψηφίσουν και δεν είναι δυνατό να ανοίξει η κάλπη και να γίνει διαλογή των ψήφων πριν από την καθοριζόμενη προθεσμία.

 

 1. Για την εγκυρότητα των αρχαιρεσιών πρέπει να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη του συνόλου των μελών του Συλλόγου. Αν το μισό συν ένα είναι κλασματικός αριθμός, τότε το μισό συν ένα , σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας , ολοκληρώνεται στον επόμενο ακέραιο αριθμό (πχ. μέλη του Συλλόγου 55: Μισό συν ένα 28 ½ : Ακέραιος αριθμός , που πρέπει να μετάσχει στις αρχαιρεσίες : 29) (περ. 1 παρ. Β΄ άρθρ. 37 ν. 1316/85).

 

 1. Η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. 7 και 9 της παρ. Α΄ του άρθρου 37 του ν. 1316/83 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Δ1 του Άρθρου 58 του ν. 1539/85 , δηλαδή :

Α. Η εφορευτική Επιτροπή , πριν από την έναρξη της; ψηφοφορίας παραλαμβάνει την κάλπη, την οποία αφού εξετάσει αν είναι κενή, κλείει και σφραγίζει με ταινίες και ισπανικό κερί.

Η κάλπη είναι κιβώτιο με εξηρτημένο σκέπασμα και σχετική επ΄ αυτού σχισμή.

Η Εφορευτική Επιτροπή επίσης εξετάζει αν υφίσταται ο από το νόμο οριζόμενος ιδιαίτερος χώρος (περ. 9 παρ. Α΄ άρθρ. 37 ν. 1316/83, όπου θα αποσύρονται οι ψηφοφόροι.

 

Β. Κατά την έναρξη της ψηφοφορίας:

α.    Η Εφορευτική Επιτροπή θα παραλάβει τους συστημένους φακέλους με τα ψηφοδέλτια εκείνων που μετά από απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη επετράπη να ψηφίσουν με αυτό τον τρόπο και αφού αποσφραγίσουν τον εξωτερικό φάκελο, τη μεν δήλωση με τα στοιχεία της ταυτότητας του ψηφίζοντος φαρμακοποιού την κρατά στα δικαιολογητικά της εκλογής σημειώνοντας στον κατάλογο των ψηφοφορισάντων το ονοματεπώνυμό του τον δε εσωτερικό φάκελο, που φέρει την σφραγίδα το συλλόγου και που περιέχει το ψηφοδέλτιο το ρίπτει στην κάλπη (περ. 10, εδαφ. 2, παρ. Α΄ άρθρ. 37, ν. 1316/83. Σημειώνεται ότι η σχετική μνεία της διαδικασίας αυτής πρέπει να γίνει στο πρακτικό εκλογής.

β.    Μετά ταύτα οι εκλογείς προσερχόμενοι αυτοπροσώπως και ποτέ με αντιπρόσωπο (περ.1 παρ. Α΄ αρθρ 37 ν. 1316/83) εισέρχονται στον χώρο της ψηφοφορίας , παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή , που προβαίνει στην αναγνώριση της ταυτότητας τους από τους στον εκλογικό κατάλογο αναφερόμενους και στη συνέχεια λαμβάνουν το ψηφοδέλτιο τους (ή τα ψηφοδέλτια επί συνδυασμών) και τον σχετικό σφραγισμένο φάκελο.

γ.γ. Στη συνέχεια κάθε ψηφοφόρος οφείλει να αποσυρθεί στον υπάρχοντα μέσα στην αίθουσα της εκλογής ιδιαίτερο προς τούτο χώρο, έτσι ώστε να μην είναι θεατός κι εκεί συμπληρώνει μυστικά το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της προτίμησης του ή το κοινό ψηφοδέλτιο , σύμφωνα με την επιθυμία του ως εξής :

 • Στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που δεν ισχύει το σύστημα των συνδυασμών σημειώνει με σταυρό προτίμησης πλάι στο όνομα του, έναν υποψήφιο σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα στον υποψήφιο αντιπρόσωπο για τον Π.Φ.Σ. (τακτικό και αναπληρωματικό) από τους αναγραφόμενους στο ψηφοδέλτιο (παρ. Δ1, εδ. 2 άρθρου 58 ν. 1539/85).

 Περισσότεροι σταυροί προτίμησης από ένα καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο (παρ. Δ2 άρθρου 58 ν. 1539/85).

Επίσης άκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο που δεν αναγράφει κανένα σταυρό προτίμησης, αφού καμία επιλογή του ψηφοφόρου δεν εκδηλώνει.

 

 • Στους Συλλόγους που ισχύει το σύστημα των συνδυασμών στο ψηφοδέλτιο των συνδυασμού της προτιμήσεως του, ψηφίζει θέτοντας σταυρό σε έναν από τους υποψηφίους που επιθυμεί την εκλογή . Ψηφοδέλτια συνδυασμού χωρίς σταυρό προτίμησης είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού (περ. 2 παρ. Α΄ αρθρ. 37 ν. 1316/83 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Δ1 ν. 1539/85). Και στην περίπτωση των συνδυασμών . περισσότεροι του ενός σταυροί προτίμησης στο ψηφοδέλτιο, καθιστούν τούτο άκυρο (παρ. Δ2 άρθρ. 58 ν. 1539/85).

Στη συνέχεια ο ψηφοφόρος θέτει το ψηφοδέλτιο στον σφραγισμένο φάκελο, τον επικολλά και επανερχόμενος στην αίθουσα ψηφοφορίας επιδεικνύει αυτόν στην Εφορευτική Επιτροπή , ώστε να βεβαιωθεί ότι κρατεί μόνο έναν φάκελο που φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου και τον ρίπτει ιδιοχείρως στη κάλπη και υπογράφει στην σχετική κατάσταση των ψηφοφορισάντων μελών.

Όλων των παραπάνω διαδικασιών γίνεται αναφορά στο σχετικό πρωτόκολλο εκλογής.

 

 1. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας , δηλαδή μετά την πάροδο της καθορισμένης ώρας, ανοίγεται η κάλπη και γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων , που μπροστά στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής , αριθμούνται και μονογράφονται από τον πρόεδρο της και γίνεται η σύγκριση με τον αριθμό των ψηφισάντων (πρέπει να υπάρχει ταυτότητα αριθμών) (περ. 1 παρ. Γ΄ άρθρ. 37 ν. 1316/83) .

Θεωρούνται άκυρα τα ψηφοδέλτια και δεν λαμβάνονται υπόψη:

-        Που δεν φέρουν τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο ή τη σφραγίδα της περιφέρειας ή του αρμοδίου Ειρηνοδίκη.

-        Που φέρουν ενδείξεις με τις οποίες είναι εμφανής ή πρόθεση της παραβάσεως της μυστικότητες της ψηφοφορίας , π.χ. σημάδια , σημειώσεις κλπ (περ. β΄, παρ. 3 άρθρου 17 ν. 3601/28, όπως αντικαταστάθηκε με παρ. Γ΄ άρθρου 37 ν. 1316/83)

-        Που φέρουν περισσότερους από έναν σταυρό προτίμησης (παρ. Δ2 άρθρ 58 ν. 1539/85) ή σε περιπτώσεις που η εκλογή δεν γίνεται με το σύστημα των συνδυασμών (κάτω των 50 μελών) δεν φέρουν κανένα σταυρό προτίμησης.

 

12.  Στη συνεχεία συντάσσεται πρακτικό εκλογής , στο οποίο αναφέρονται :

α.      Η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα ενάρξεως τη ψηφοφορίας (τούτο σημειώνεται και στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης)

β.      Το ονοματεπώνυμο των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής

γ.       Η αποσφράγιση των συστημένων επιστολών (αριθμός επιστολών και ονοματεπώνυμο ψηφοφόρων) η ρίψη των φακέλων στην κάλπη και η αναγραφή των ονοματεπωνύμων των κατ΄ αυτό τον τρόπο ψηφιζόντων μελών στον κατάλογο ψηφοφορίας (βλέπε παρ. 10 περ. β/αα παρόντος Τμήματος)

δ.      Η τήρηση της διαδικασίας ψηφοφορίας (βλέπε παρ. 10 περ. 3 , ββ του υπάρχοντος τμήματος)

ε.       (1) Σε αρχαιρεσίες που δεν ισχύει το σύστημα των συνδυασμών: ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων. Ο συνολικός αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Ο συνολικός αριθμός των ακύρων ψηφοδελτίων. Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, όπως αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του Συλλόγου και αντίστοιχα ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που πήρε ο καθένας από αυτούς και στη συνέχεια αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας (άρθρ. 37 , παρ. Γ΄, περ. 1 ν. 1716/83)

Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που πλειοψηφούν μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού των εκλεγομένων συμβούλων ή αντιπροσώπων . Οι υπόλοιποι, με τη σειρά ψήφων προτίμησης, ανεξάρτητα αριθμού (δηλαδή και με μια ακόμη ψήφο) είναι επιλαχόντες (περ. 2 , παρ Β΄αρθρ. 37 ν. 1316/83) Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή (περ. 4 παρ. Β΄, αρθρ. 37 ν. 1316/83) και γίνεται ρητή μνεία στο πρακτικό.

 

(2) Σε αρχαιρεσίες που ισχύει το σύστημα των συνδυασμών: ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων μελών. Ο συνολικός αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε ο κάθε συνδυασμός. Ο συνολικός αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού.

O αριθμός σταυρών προτίμησης του κάθε υποψηφίου, τόσο με τη σειρά που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, όσο και με τη σειρά επιτυχίας (περ. 2 παρ. Γ1 άρθρ. 37 ν. 1316/83).

 

(3) Σε όλες τις περιπτώσεις (Συνδυασμοί ή μη ) αναγράφεται και ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων.

 

Φυσικά αν λειτουργήσουν περισσότερα εκλογικά τμήματα κάθε εφορευτική επιτροπή θα συντάξει το δικό της πρακτικό εκλογής και η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με βάση τα επιμέρους πρακτικά και ελέγχουσα τα σχετικά στοιχεία θα συντάξει το τελικό πρακτικό εκλογής (περ. 8 παρ. Α΄ άρθρου 37 ν. 1316/83, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Δ3 άρθρου 58 ν. 1539/85) .

Η κατανομή των θέσεων μεταξύ των συνδυασμών γίνεται ανάλογα με την εκλογική δύναμη καθενός από αυτούς και συγκεκριμένα «ευρίσκεται πρώτα η επί τοις εκατό αναλογία των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε ο καθένας από τους συνδυασμούς σε σχέση με τον συνολικό τους αριθμό. Το ποσοστό αυτό πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των συμβούλων και το γινόμενο που προκύπτει χωρίς το κλασματικό μέρος είναι ο αριθμός των θέσεων που ανήκουν στον κάθε συνδυασμό.

Αν μετά την πρώτη αυτή κατανομή παραμείνουν αδιάθετες θέσεις συμβούλων ή αντιπροσώπων , αυτές κατανέμονται σε όλους τους συνδυασμούς ανάλογα με το μέγεθος του κλασματικού μέρους που παραλείφθηκε» (περ. 3 παρ. Β΄ άρθρ. 37 ν. 1316/83 ).

Τις θέσεις που ανήκουν σε κάθε συνδυασμό καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν . Οι λοιποί υποψήφιοι , πάλι με τη σειρά σταυρών προτίμησης που έλαβαν θεωρούνται επιλαχόντες κάθε συνδυασμού. Και στην περίπτωση αυτή αν μεταξύ δύο υποψηφίων ενός συνδυασμού υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή και σημειώνεται τούτο στο τελικό πρακτικό (περ. 4 παρ. Β΄άρθρ. 37 ν. 1316/83)

Το πρωτόκολλο εκλογής υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή και αντίγραφο τούτου τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συλλόγου, ενώ συγχρόνως τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στα τυχόν παριστάμενα μέλη (άρθρ. 28 ν. 3601/28).

 

 

 

13.  Επισημαίνουμε και πάλι το γεγονός ότι δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ αναπληρωματικών και επιλαχόντων μελών.

Αναπληρωματικός είναι εκείνος που προβλέπεται από το νόμο (π.χ. Αναπληρωματικοί προβλέπονται μόνο των τακτικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των τακτικών αντιπροσώπων για τον Π.Φ.Σ.) και αντικαθιστά το τακτικό μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τον τακτικό αντιπρόσωπο για τον Π.Φ.Σ. σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας (ποτέ σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως από το αξίωμα του συμβούλου ή του αντιπροσώπου).

Επιλαχών είναι εκείνος που πήρε έναν αριθμό ψήφων, έστω και μία (παρ. 2 άρθρου 25 ν. 3601/28, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. Β΄ άρθρ 37 ν. 1316/83) πλην όμως δεν εξελέγη τελικά σύμβουλος για το Δ.Σ. ή για το Π.Σ. ή αντιπρόσωπος, γιατί ο αριθμός των εκλεγμένων έκλεισε από άλλους που πήραν περισσότερες ψήφους.

Ο επιλαχών καλείται και καταλαμβάνει τη θέση του συμβούλου του Δ.Σ. ή του τακτικού συμβούλου του Π.Σ. ή αναπληρωματικού συμβούλου του Π.Σ. ή του τακτικού αντιπροσώπου ή του αναπληρωματικού αντιπροσώπου για τον Π.Φ.Σ. σε περίπτωση θανάτου αυτών ή παραιτήσεως τους από το αξίωμα που κατέχουν  ή συνταξιοδοτήσεώς τους και διαγραφής τους ως μελών του Φ.Σ.

 

 

Ε. ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ

 

 1. Ο προεδρεύσας της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ, μετά την εκλογή οφείλει :

 

α. Να γνωστοποιήσει στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, μέσα σε δύο ημέρες , το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών (άρθρ. 28 ν. 3601/28)

 

β. Να υποβάλλει στον Περιφερειάρχη της αρμόδιας  Περιφέρειας, μέσα σε 5 ημέρες:

(1) Το πρακτικό (αντίγραφο) της τυχόν ματαιωθείσης, από έλλειψη απαρτίας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

(2) Τα πρακτικά της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως (απόσπασμα) με το θέμα των αρχαιρεσιών

(3) Τα ψηφοδέλτια

(4) Το πρακτικό εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής (και των επιμέρους Εφορευτικών Επιτροπών)

(5) Τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογής (άρθρ. 28 ν. 3601/28)

 

            Σημειώνεται ότι οι ενστάσεις δύναται να υποβληθούν , εντός πέντε ημερών από την ημέρα των αρχαιρεσιών και απευθείας στην αρμόδια Περιφέρεια.

 

γ. Εντός πέντε ημερών από της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών να ανακοινώσει με συστημένη επιστολή στα εκλεγέντα μέλη ή αντιπροσώπους τα αποτελέσματα Οι εκλεγέντες εντός το πολύ 8 ημερών από της κοινοποιήσεως της ανακοινώσεως οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως αν αποδέχονται την εκλογή των , άλλως θεωρούνται ότι αποποιήθηκαν την εκλογή οπότε καλείται, με την ίδια διαδικασία, ο αμέσως επιλαχών (άρθρ. 29 ν. 3601/28 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Α.Ν. 1384/38)

 

2. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου , εντός προθεσμίας τριών μηνών το πολύ , από της ημερομηνίας της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών οφείλει να καλέσει τους μη προσελθόντας να ψηφίσουν φαρμακοποιούς, μέλη του Συλλόγου, να δώσουν εξηγήσεις περί της μη προσελεύσεως τους και να επιβάλλει τις ποινές της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 328/76 στους αδικαιολογήτως μη προσελθόντας.

3. Η αρμοδία περιφέρεια εντός μηνός το πολύ από της υποβολής των δικαιολογητικών των αρχαιρεσιών οφείλει να εκδώσει εγκριτική ή απορριπτική απόφαση αυτών συνολικά ή μερικά Σε περίπτωση ολικής ή μερικής απορρίψεως , με την σχετική απόφαση της Νομαρχίας ο Φαρμακευτικός Σύλλογος καλείται το πολύ μέσα σε ένα μήνα να διενεργήσει αρχαιρεσίες , είτε ολικώς είτε κατά το απορριφθέν μέρος π.χ. απερρίφθη η εκλογή , ως προς τα τακτικά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

     Εφιστώμεν την προσοχή των Φαρμακευτικών Συλλόγων, όπως μεριμνούν και οι ίδιοι και η σχετική απόφαση της περιφέρειας να κοινοποιείται και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

 

4. Ειδικά για την περίπτωση εκλογής μελών Δ.Σ. επισημαίνεται ότι μετά την έκδοση της εγκριτικής αποφάσεως της αρμοδίας Περιφέρειας το πρεσβύτερο σε ηλικία από τα εκλεγέντα μέλη καλεί ταύτα για την συγκρότηση σε Σώμα (εκλογή προέδρου, αντιπρόεδρου, Γραμματέα και ταμία) (άρθρ. 32 ν. 3601/28 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 Α.Ν. 1384/38): Προσοχή : Πολλοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι κάνουν λάθος και συγκροτούνται σε Σώμα πριν από την έκδοση της νομαρχιακής αποφάσεως, π.χ. την επομένη της εκλογής , οπότε έχουμε ακυρότητα των σχετικών πράξεων του Προέδρου και του Γραμματέα.

     Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (τα απόντα μέλη να είναι περισσότερα των παρόντων) ή πλειοψηφίας (απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων), η εκλογή ματαιώνεται και η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται για το σκοπό αυτό μέχρι δύο φορές ακόμη, μέσα σε οκτώ ημέρες, μετά από κάθε, χωρίς αποτέλεσμα, συνεδρίαση.

 

      Αν κατά την τρίτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία ή η πλειοψηφία που απαιτεί το προηγούμενο άρθρο, τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και Ταμία εκλέγει, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία πραγματοποιήσεως της τρίτης συνεδριάσεως η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

 

     Η Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου συνερχόμενη εκτάκτως, εκλέγει, με απλή πλειοψηφία, από τα επιτυχόντα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία, μέχρι τη διεξαγωγή αυτής της εκλογής και σε περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί πρόεδρος και Γραμματέας, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος, χρέη δε Γραμματέα, εκτελεί το νεότερο σε ηλικία μέλος (εδ. 3 και 4 άρθρου 33 ν. 3601/28, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Α.Ν. 1384/1938 και τελικά από την παρ. Ε΄ του άρθρου 58 του ν. 1539/85).

     Μόλις γίνει η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος με έγγραφα του γνωστοποιεί τούτο:

 

    α) Στην αρμόδια  Περιφέρεια,

    β) Στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικός Σύλλογο,        

    γ) Στην Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας

    δ) Στους λοιπούς Υγειονομικούς Συλλόγους του Νομού και

    ε) όπου αλλού για λόγους δημοσίων σχέσεων κρίνεται τούτο σκόπιμο (πχ.                             Ιστοσελίδα).

 

ΣΤ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 

Οι υποθέσεις που αφορούν το κύρος των αρχαιρεσιών των Φαρμακευτικών Συλλόγων εκδικάζονται από τα Τριμελή Διοικητικά Πρωτοδικεία (άρθρ. 1 παρ. 2 περ. ζ ν. 1406/83 «Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων» ΦΕΚ 182Α΄ κατόπιν προσφυγής παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

 

Ζ. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Τα περί αρχαιρεσιών των φαρμακευτικών Συλλόγων περιλαμβάνονται στις διατάξεις:

Α. Άρθρα 20-30 του ν. 3601/28 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί μεταγενέστερα:

Β. Άρθρα 3,4,6,7,8,9,10,11,12 Α.Ν. 1384/38

Γ. Άρθρο 37 ν. 1316/83

Δ. Άρθρα 1-4 ν. 328/76

 

Η. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ         ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 

 1. Η Αρμόδια Περιφέρεια (Δ/νση Υγείας), στην οποία ανήκει ο φαρμακευτικός Σύλλογος
 2. Η Δ/νση φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17, ΤΚ 101 87 Αθήνα)
 3. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου 5, ΤΚ 11854 – Αθήνα)

 

Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

 

Για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου ή για κάθε ζήτημα που αφορά τις αρχαιρεσίες των Φαρμακευτικών Συλλόγων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Ειδικό Επιστήμονα σε θέματα Φαρμακευτικής Νομοθεσίας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Ιωάννη Παπαγεωργίου τηλ. 210 3410372, 210 345073, ΦΑΞ 210 3459324.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

 

 1. 1.      Υπουργείο Υγείας - Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων

 

 1. 2.      Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας Περιφερειών της Χώρας

 

 1. 3.      Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας
« Φεβρουάριος 2018 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις