login map bookmark help mail

Ιούνιος 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 3ο/2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Πληροφ :Ν.Δημητρακόπουλος
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κάνιγγος
Τηλέφωνο : 210 3840153
FAX : 210 3805009

Αθήνα 30/06/2010
Αρ. Πρωτ:A3- 1870

ΘΕΜΑ : "Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης"

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98Α)

2. Το Ν.Δ. 96/73 "Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ ", όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83 , 1965/91 ,1969/91 ,2992/02, 3408/05, Ν. 3790/09 και Ν.3840/2010.

3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 2992/2002 "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).

4. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58A/23-04-2010).

5. Το Ν.Δ. 136/46 "Περί Αγορανομικού Κώδικα ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διευκρινήσεις του ΤΑΠΟΤΕ για τις νέες διατάξεις Φαρμακευτικής Νομοθεσίας

ΘΕΜΑ: Νέες Διατάξεις Φαρμακευτικής Νομοθεσίας

Α.Π. 53093/29206/Δ3/10-6-2010

Σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Στο ΦΕΚ 66/11-5-2010, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3846/2010, όπου :

1. Στο άρθρο 32, στην §2:
"Συνταγές φαρμάκων ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 150€, δεν εκτελούνται από τον φαρμακοποιό, εφόσον δεν είναι θεωρημένες από το αρμόδιο όργανο του φορέα. Συνταγές που δεν έχουν θεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στερούν το δικαίωμα είσπραξης της αξίας τους από τον ασφαλιστικό οργανισμό."
Το ποσό των 150€ αντιστοιχεί στη συνολική αξία των φαρμάκων κάθε συνταγής.

2. Στο άρθρο 32, στην §6:
‘'Συνταγές φαρμάκων στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία του συνταγολογίου συμπεριλαμβανομένου και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του αρμόδιου ιατρού που συνυπογράφει δεν εκτελούνται από τον φαρμακοποιό.''

Επομένως συνταγές ιατρών στις οποίες δεν αναγράφεται το ΑΜΚΑ τους δεν θα εκτελούνται από τους φαρμακοποιούς, σύμφωνα με το ΦΕΚ.
Στην υπ' αριθμ. Πρωτ. Φ42000/οικ.13094/1592/18-5-10 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρονται τα εξής :

Διευκρίνηση της UNI-PHARMA για την συνταγογράφηση των SALOSPIR® & TREBON-N®

Θέμα:Συνταγογράφηση τωv φαρμακευτικώv προϊόvrωv SALOSPIR® & TREBON-N®

Μετά τη χθεσινή δημοσίευση του ΦΕΚ υπ'αρ.740/28.05.2010, σας διευκρινίζουμε ότι το SALOSPIR® που αναγράφεται αφορά τα απλά & αναβράζοντα δισκία και κοκκία. Τα επικαλυμμένα δισκία των 80-, 100-, 160-, 325- και 500-mg χορηγούνται «Με Ιατρική συνταγή».

Το TREBON-N® που αναγράφεται αφορά τη σκόνη για πόσιμο εναιώρημα. Τα κοκκία για πόσιμο διάλυμα μιας δόσης των 100-, 200- και 600-mg χορηγούνται «Με Ιατρική συνταγή».

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας, για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Για την UNI-PHARMA
Ιουλία Κλ. Τσέτη
Δ/νουσα Σύμβουλος

Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 740

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696
Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 και άρθρο 9 παρ. 7 του ν. 1965/91 (ΦΕΚ 146/Α/26−9−91).
2. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/24−1−2006 (ΦΕΚ Β ́/59).
3. Την υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/127858/5−2−04 (ΦΕΚΒ ́/284).
4. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α ́/221).
5. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α ́/214)
6. Την αριθμ. πρωτ. 46986/14−7−08 εγκύκλιο του ΕΟΦ.
7. Την από 27−5−10 εισήγηση του ΕΟΦ (Α.Π. 460/27.5.10).
8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων για την χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ) και διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2ο/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 02/2010

Πληροφ :Ν.Δημητρακόπουλος
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κάνιγγος
Τηλέφωνο : 210 3840153
FAX : 210 3805009

Αθήνα 11/06/2010

Αρ. Πρωτ:A3- 1763

ΚΟΙΝ. : - ως Π.Δ.

 

ΘΕΜΑ : " Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης "

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98Α)

2. Το Ν.Δ. 96/73 "Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ ", όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83 , 1965/91 ,1969/91 ,2992/02 ,3408/05, Ν. 3790/09 και Ν.3840/2010.

3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 2992/2002 "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).

4. Το Ν. 3408/05 άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α/04-11-2005).

5. Το Ν. 3790/09 άρθρο 18 (ΦΕΚ 143/Α/07-08-2009).

6. Το Ν.Δ. 136/46 "Περί Αγορανομικού Κώδικα ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ                    Λάρισα 3/6/2010
Ν.Π.Δ.Δ

                                                                            ΠΡΟΣ
                               
                                            ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:315

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι

« Σεπτέμβριος 2018 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις