login map bookmark help mail

Υπουργικές αποφάσεις

Τρόπος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τα στοιχεία των οποίων καταγράφονται στην Κάρτα Αποδείξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’ - Β΄- Γ’

Αθήνα, 05/03/2012
ΠΟΛ. 1063

Θέμα: Τρόπος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
τα στοιχεία των οποίων καταγράφονται στην Κάρτα Αποδείξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 9 του Ν. 2238/1994.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ (υποπερίπτωση γδ) και ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ
186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του N.2238/1994 (ΚΦΕ) όπως ισχύουν
μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ
66 Α΄) και των παραγράφων 2 και 3α του άρθρου 27 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152
Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της Υ25/8.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/8.12.2011)
Πρωθυπουργικής Απόφασης «περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών».
5. Την ανάγκη αναγραφής ορισμένων δεδομένων στις αποδείξεις λιανικής πώλησης
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 «περί της καταγραφής των στοιχείων
των αποδείξεων δαπανών σε μαγνητική κάρτα» με σκοπό την αποφυγή
καταστρατήγησης της σχετικής φορολογικής νομοθεσίας.
6. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Παροχή δυνατότητας συνταγογράφησης από μη συμβεβλημένους ιατρούς στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Ανδρ. Καραμπλιάνη

Αθήνα, 29/12/2011
Αριθ. Πρωτ: Φ.90380/οικ.32290/4456
ΠΡΟΣ : Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)
ΚΟΙΝ. : ΕΟΠΥΥ
Γραφείο Προέδρου
Κηφισίας 39
151 23, Αθήνα

ΘΕΜΑ : Παροχή δυνατότητας συνταγογράφησης από μη συμβεβλημένους ιατρούς στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 30 & 31 του ν. 3918/2011(Α, 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄, 150) “Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις”.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005(Α, 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Τις διατάξεις του π. δ/τος 110/2011 (Α΄,243) “Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών”.
5. Τις διατάξεις της αριθμ.Φ.90380/25916/3294/3-11-2011 (ΦΕΚ Β,2456).
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον Κρατικό
Προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.ΟΠ.Υ.Υ. 

Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 740

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696
Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 και άρθρο 9 παρ. 7 του ν. 1965/91 (ΦΕΚ 146/Α/26−9−91).
2. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/24−1−2006 (ΦΕΚ Β ́/59).
3. Την υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/127858/5−2−04 (ΦΕΚΒ ́/284).
4. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α ́/221).
5. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α ́/214)
6. Την αριθμ. πρωτ. 46986/14−7−08 εγκύκλιο του ΕΟΦ.
7. Την από 27−5−10 εισήγηση του ΕΟΦ (Α.Π. 460/27.5.10).
8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων για την χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ) και διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2ο/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 02/2010

Πληροφ :Ν.Δημητρακόπουλος
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κάνιγγος
Τηλέφωνο : 210 3840153
FAX : 210 3805009

Αθήνα 11/06/2010

Αρ. Πρωτ:A3- 1763

ΚΟΙΝ. : - ως Π.Δ.

 

ΘΕΜΑ : " Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης "

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98Α)

2. Το Ν.Δ. 96/73 "Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ ", όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83 , 1965/91 ,1969/91 ,2992/02 ,3408/05, Ν. 3790/09 και Ν.3840/2010.

3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 2992/2002 "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).

4. Το Ν. 3408/05 άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α/04-11-2005).

5. Το Ν. 3790/09 άρθρο 18 (ΦΕΚ 143/Α/07-08-2009).

6. Το Ν.Δ. 136/46 "Περί Αγορανομικού Κώδικα ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Σας παραθέτουμε την υπ.αριθ. Φ80000/οικ.11385/1394/30-4-2010, Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Οικονομίας & Ανταγωνιστικότητας, με την οποία τα 89 φάρμακα υψηλού κόστους, δύνανται να χορηγηθούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία σύμφωνα με προϋποθέσεις. 

Δημοσιεύτηκε από ΠΦΣ, 03/05/2010

Για να δείτε ολόκληρη την απόφαση δείτε το Συνημμένο αρχείο

Δελτίο τιμών Φαρμάκων 3ο/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. 3/2008
Αθήνα 18/07/2008
Αρ. Πρωτ. A3 /3025
ΚΟΙΝ. : - ως Π.Δ. - Σ'εμάς (10)

Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

Σας ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ 1229/Β/18-07-2007 δημοσιεύτηκε η αρ. πρωτ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 84921/2.07.07 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα "Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς", σχετικά με την οποία σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Υποχρεώσεις των ασφαλιστικών οργανισμών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 67 Άρθρο 5

Το Δημόσιο και οι φορείς και κλάδοι ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποχρεούνται:

1. να προμηθεύουν με συνταγολόγια τους ασφαλισμένους τους και τα μέλη της οικογενείας τους. Κατά τη χορήγηση κάθε νέου συνταγολο­γίου αναγράφεται στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου η ημερομηνία παράδοσης καθώς και ο αύξων αριθμός του συνταγολογίου. Το πα­λαιό συνταγολόγιο ακυρώνεται και παραμένει στα χέρια του ασφαλισμένου.

2. να ελέγχουν την κατανάλωση φαρμάκων των ασφαλισμένων και να προβαίνουν σε συστάσεις όταν κρίνεται αναγκαίο.

« Αύγουστος 2018 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις