login map bookmark help mail

Φεβρουάριος 2012

Πώληση βιβλιαρίων υγείας παιδιού σε φαρμακεία

Προς το Φ.Σ. Θεσσαλονίκης
ΘΕΜΑ: «Πώληση βιβλιαρίων υγείας παιδιού σε φαρμακεία»

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. οικ 12788 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας-Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας

Μετά το ανωτέρω σχετικό, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να γίνει σαφές σε όλους τους φαρμακοποιούς ότι, η πώληση βιβλιαρίου υγείας παιδιού σε οποιοδήποτε χώρο (δημόσιο ή ιδιωτικό) απαγορεύεται και θεωρείται παράνομη πράξη.

Αρμόδιοι φορείς για τη δωρεάν χορήγησή τους είναι οι Δ/νσεις Υγείας και τα Δημόσια και Ιδιωτικά Μαιευτήρια.

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Οικονόμου-Λαμπροπούλου Μαργαρίτης Χαϊδευτός Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΦΣ 18/2/2012

Η Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ εξέτασε  το Προσχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΣΥ, Φαρμάκων, Φαρμακείων και άλλες διατάξεις».

Διατυπώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο Σχέδιο Νόμου που διαλύει και υποβαθμίζει τη φαρμακευτική περίθαλψη, περιλαμβάνοντας άρθρα εντελώς ανεφάρμοστα και άλλα που οδηγούν σε αναίρεση του δικαιώματος των ασθενών στα φάρμακα.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ΔΣ σε συνεργασία με τους προέδρους, αφού μελετήσουν το τελικό κείμενο που θα κατατεθεί, να προχωρήσουν σε κάθε πρόσφορη μορφή Πανελλαδικής κινητοποίησης.

Τα άρθρα 9, 18, 26 και 22 παρ. 5 θεωρούνται απαράδεκτα και ζητάμε την απόσυρσή τους ή τη ριζική αναδιατύπωσή τους.

Επίσης ζητάμε τη ριζική βελτίωση των άρθ. 20 και 27 (rebate).

Την εισαγωγή και χρήση γενοσήμων μόνο με εγγύηση Βιοϊσοδυναμίας και έχουμε μια σειρά παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση της δραστικής ουσίας, το δικαίωμα αντικατάστασης και την ασφαλιστική τιμή.

Το ΔΣ του ΠΦΣ θα προχωρήσει σε άμεση ενημέρωση των κομμάτων και όλων των Βουλευτών -μέσω των τοπικών Συλλόγων- σε συνέντευξη τύπου, σε ραδιοφωνικό σποτ και στην έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για το κοινό.

Ο ακριβής χρόνος και η μορφή της κινητοποίησης θα οριστικοποιηθεί σε σύσκεψη, όπως προαναφέρθηκε, αφού μελετηθούν τα τελικά άρθρα του Ν/Σ.
Η ΓΣ του ΠΦΣ καλεί όλους τους Έλληνες φαρμακοποιούς να βρίσκονται σε  αγωνιστική ετοιμότητα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΦΣ

1. Προάσπιση ρευστότητας:
Έκδοση διαταγής πληρωμής σε όλα τα ταμεία που καθυστερούν αδικαιολόγητα τις πληρωμές πάνω από 5 μήνες.
Εξετάζουμε το  ενδεχόμενο ενδίκων μέσων κατά των Διοικήσεων.
Για το θέμα των απαράδεκτων καθυστερήσεων πληρωμών θα γίνει ενημέρωση της Τρόικας και ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ στην Ευρωπαϊκή  Επιτροπή για συστηματική παραβίαση των κοινοτικών οδηγιών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ε.Τ.Α.Α.

Αθήνα 17.2.2012
Αριθ. Πρωτ. 19972 Βαθμός Προτεραιότητας


ΠΡΟΣ: Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

ΘΕΜΑ: Μη έγκυρη έκδοση τιμολογίου

Με αφορμή έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο θα επιστρέφονται οι λογαριασμοί φαρμακείων που υποβάλλονται με λανθασμένα τιμολόγια θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για να είναι αποδεκτό το τιμολόγιο θα πρέπει να έχει τα κάτωθι στοιχεία:

  • Επωνυμία: ΕΤΑΑ - Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΕΤΑΑ - Τ.Υ.Υ.)
  • ΑΦΜ : 998146384
  • ΔΟΥ: ΙΑ Αθηνών
  • Σφραγίδα φαρμακείου
  • Αναλυτικό αιτούμενο ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως).
  • Σε περίπτωση που όλα τα ανωτέρω είναι χειρόγραφα χρειάζεται επιπλέον σφραγίδα και υπογραφή φαρμακοποιού για την έκδοση.

Παρακαλούμε όπως διαβιβαστεί στα μέλη σας.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Η Διευθύντρια Ασθενείας
Ε. Ματσιώτα

ΠΦΣ: Ενημέρωση για πληρωμές ΟΠΑΔ μέσω ΕΟΠΥΥ

 

Ενημέρωση  για πληρωμές ΟΠΑΔ μέσω ΕΟΠΥΥ.

Όπως μας ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών (γραφείο Σαχινίδη ) δόθηκαν στον ΕΟΠΥΥ 48.000.000 Ευρώ,  έναντι των οφειλομένων του ΟΠΑΔ από το 2011.

Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με το Υπουργείο Οικονομικών για την πλήρη αποπληρωμή των οφειλομένων του ΟΠΑΔ. 

Τα χρήματα τη Δευτέρα θα είναι στις αντίστοιχες ΥΠΑΔ και θα ενημερωθείτε για την ακριβή ημέρα πληρωμής.

Σημειώνουμε ότι με βάση την συμφωνία, τα υπόλοιπα χρήματα αναμένεται να εκταμιευτούν και να πληρωθούν στους φαρμακοποιούς   εντός  του Μαρτίου μετά την ολοκλήρωση  του PSI.

 

ΠΦΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με αφορμή δημοσιεύματα για ύπαρξη κυκλώματος γιατρών , φαρμακοποιών και εταιρειών που ζημίωναν το Δημόσιο με «συνταγές μαϊμού», ο Π.Φ.Σ. δηλώνει κατηγορηματικά  πως καταδικάζει οποιαδήποτε τέτοια πράξη. Ζητά δε άμεσα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να προβεί μέσω των θεσμικών οργάνων του στις κατά νόμο ενδεδειγμένες ενέργειες.

Άλλωστε και στο πρόσφατο  παρελθόν ο Π.Φ.Σ. καταδίκασε πρώτος παρόμοιες περιπτώσεις, όπως «το πηγάδι του Λαυρίου» και ζήτησε από τις αρχές την διερεύνηση τους , χωρίς ποτέ να μαθευτεί τι έγινε.

Ο Π.Φ.Σ. ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την δημοσιοποίηση ονομάτων και στοιχείων εφόσον στοιχειοθετείται παράβαση του νόμου και να εφαρμοστεί με απόλυτη αυστηρότητα η σχετική νομοθεσία.

Θεωρούμε  αυτά τα φαινόμενα νοσηρά και τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι υπάρχει επαρκές πλαίσιο για καταλογισμό ευθυνών και τιμωρία. Αρκεί να δούμε  συγκεκριμένα αποτελέσματα και όχι τα γνωστά κυβερνητικά επικοινωνιακά παιχνίδια χωρίς ονόματα και στοιχεία.

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2 & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

Έλεγχος των φαρμακευτικών δαπανών

        Για την επίτευξη μείωσης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικες δαπάνες το 2012, η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει, ταυτόχρονα, ένα σύνολο συνεκτικών πολιτικών οι οποίες θα περιλαμβάνουν αλλαγές στην τιμολόγηση, τη συνταγογράφηση, και την αποζημίωση των φαρμάκων που θα ενισχύουν τη χρήση λιγότερο ακριβών φαρμάκων, θα ελέγχουν τη στιγμιογράφηση και την κατανάλωση και θα διώκουν την ανάρμοστη συμπεριφορά και την απάτη. Η Κυβέρνηση καθορίζει ένα συνεπές σύνολο κινήτρων και υποχρεώσεων για όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμακων (συμπεριλαμβανομένων και των παραγωγών, των χονδρεμπόρων των φαρμακείων, των γιατρών και των ασθενών ) με σκοπό την προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.

Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το σύστημα των συμμετοχών, με σκοπό να απαλλάξει από τη συμμετοχή ένα περιορισμένο , μόνο, αριθμό φαρμάκων, τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές (1 Τρίμηνο του 2012)

 

Οι τιμές των φαρμάκων

 

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να επικαιροποιεί σε τριμηνιαία βάση ολόκληρη τη λίστα τιμών των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά, κάνοντας χρήση του νέου μηχανισμού τιμολόγησης που βασίζεται στις τρείς χώρες της ΕΕ με τις χαμηλότερες τιμές. ΤΡΙΜ 1-2012

Η Κυβέρνηση εισάγει έναν αυτόματο μηχανισμό έμμεσης επανείσπραξης (τριμηνιαίο rebate) επι του κύκλου εργασιών των φαρμακευτικών παραγωγών, ο οποίος εγγυάται ότι η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα όρια του προυπολογισμού.(ΤΡΙΜ1-2012)

ΠΦΣ:ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (μνημόνιο)

Αθήνα,7/2/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τα αναγραφόμενα στις εφημερίδες για το μνημόνιο στην υγεία, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε τα εξής :

« Είναι απορίας άξιον πως η κυβέρνηση στοχοποιεί μόνον τον τομέα του Φαρμάκου (στόχος εξοικονόμησης1 δις από 1,1, δις) την στιγμή που η φαρμακευτική δαπάνη αντιπροσωπεύει μόνο το 25 % των συνολικών δαπανών υγείας. Σημειώνουμε ότι από αυτό το 25% , το ήμισυ περίπου αφορά την δημόσια και το υπόλοιπο την ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη.

Επισημαίνουμε ότι ο συνολικός στόχος για δημόσια φαρμακευτική δαπάνη 2,88 δις δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον ΦΠΑ , ο οποίος είναι δημόσιο έσοδο , ούτε και την δαπάνη για φάρμακα μέσω νοσοκομείων και φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ , η οποία είναι νοσοκομειακή δαπάνη με βάση τις οδηγίες του ΟΟΣΑ και της EUROSTAT.»

Ο κ. Αμπατζόγλου κατέληξε : «Για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση και το υπουργείο προσπαθούν να καταστρέψουν τα φαρμακεία . Είναι βέβαιο ότι θα μας βρουν μαχητικά αντίθετους . Θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο την φαρμακευτική περίθαλψη , τον ρόλο μας , την επιστήμη μας και την επιβίωσή μας»

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
http://www.eopyy.gov.gr

« Σεπτέμβριος 2018 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις